Overholdt kvoteplikten

Overholdt kvoteplikten
Borregaard produksjon Bilde: Ole Ketil Helgesen

Alle de 32 norske virksomhetene som hadde kvotepliktige CO2-utslipp i 2005, overholdt kvoteplikten. Fjorårets CO2-utslipp fra disse virksomhetene var 5,66 millioner tonn CO2. Det var fire prosent lavere enn det bedriftene ble tildelt av CO2-kvoter, melder Statens forurensningstilsyn.

Innen 1. mai skulle de 32 virksomhetene overføre det antall kvoter som tilsvarte det kvotepliktige utslippet fra sin brukerkonto til statens oppgjørskonto i kvoteregisteret. Én kvote tilsvarer ett tonn CO2-utslipp.

Les mer om: