SAMFERDSEL

Overforbruk av bompenger

TEXAS: Det er helt Texas i bompengeselskapene, som bryter en rekke forskrifter m.h.t. behandling av de pengene som tas inn, og som faktisk er offentlige midler. FOTO: KNUT STRØM
TEXAS: Det er helt Texas i bompengeselskapene, som bryter en rekke forskrifter m.h.t. behandling av de pengene som tas inn, og som faktisk er offentlige midler. FOTO: KNUT STRØM Bilde: KNUT STRØM
Stein Bekkevold
3. des. 2004 - 13:44

En revisjon av regnskapene til tolv norske bompengeselskap og tre driftsselskap, avdekker en rekke uregelmessige og uheldige forhold av større og mindre art.

Bare fire av selskapene opptrer fullt ut i samsvar med de krav som må stilles til selskap som forvalter offentlige midler.

Gjennomgangen er gjort av internrevisjonen i Statens vegvesen. Rapporten er sendt Samferdselsdepartementet og de reviderte selskapene.

- Revisjonen viser at det i noen av selskapene er et pengeforbruk som ikke kan aksepteres der man forvalter penger som bilistene har betalt inn. Det sier vegdirektør Olav Søfteland. Det er stilt spørsmål om tallet på tilsatte, lønnsnivå, styrehonorar, utenlandsreiser og representasjon.

Ellers er det påpekt at en del utgifter ikke er godt nok dokumentert. Enkelte av dem kan derfor virke uvedkommende for et bompengeselskap. Søfteland går ut frå at eierne (kommuner og fylkeskommuner) tar tak i dette og rydder opp. Han regner også med at andre selskap som ikke er revidert i denne omgangen, tenker gjennom hvordan de driver.

Innkreving av bompenger koster omkring 383 millioner kroner kvart år. Det er mer enn ti prosent av bompengene. Trafikantene betalte i 2003 inn 3.308 millioner kroner i bompenger.

Internrevisjonen spør også hva som er grunnen til at bompenge-aktører har opprettet egne driftsselskap - som i tillegg har fått oppdrag utenfor konkurranse. Dette er i strid med regelverket for offentlige innkjøp.

Utviklingen i bompengebyråkratiet har skjedd uten offentlig medvirkning og godkjenning, trass i at kostnadene dekkes av bompengeinntektene. Internrevisjonen peker dessuten på at avtalen med bompengeselskapene er mangelfull med hensyn til kontroll og tilsyn.

Les mer om: