Overdrar teknologi

Oppgjøret er 3,25 millioner aksjer i Cymat, som gir en regnskapsmessig gevinst før skatt i første kvartal 2001 på om lag 85 millioner kroner.

Teknikken er utviklet innenfor Hydro Aluminium Metalls forskings- og utviklingsaktivtetet. Produksjon av aluminiumskum er ikke et satsingsområde for Hydro Aluminium. Hydro vil bli representert i Cymats styre.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå