Over bekken etter vann

Opplærinng i bruk av Risco-produkter. Selskapet leverer åpne prossesstøttesystem innen radiologi. (Bilde: Risco)
DOBLET: Kontraktsverdien ble mer enn doblet da Risco og daglig leder Svein-Harald Utgård var alene om anbudet ved Helse Nord. (Bilde: Risco)
  • IT

Risco

  • Utspring fra IT-miljøet ved sykehuset i Tromsø.
  • Omsetter for 4,5 millioner kroner.
  • Vant viktig kontrakt med sin løsning Arcidis, som gjør digitale røntgenbilder og pasientopplysninger tilgjengelig over nett og sparer sykehusene for store transportutgifter.


Helse Nord bruker i dag millionbeløp på å frakte røntgenbilder og tilhørende pasientopplysninger mellom sykehusene.

Rent praktisk skjer dette gjerne ved at informasjonen brennes på cd og kjøres med taxi eller sendes med post.

Det ligger en stor innsparingsmulighet å sende denne informasjonen digitalt, og i fjor utlyste Helse Nord IKT en kontrakt om slike tjenester. Den anslåtte verdien på avtalen var tre millioner kroner, og da krever reglene for offentlige anskaffelser at kontrakten lyses ut i alle EØS-landene.

Ett tilbud

Etter anbudsfristens utløpt kunne helseforetaket gjøre opp status: Kun ett firma hadde levert inn tilbud: Bedriften Risco, med sitt system Arcidis, som ligger noen kilometer unna hovedkvarteret til Helse Nord IKT ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø. Og selskapet har sitt utspring fra IT-miljøet ved sykehuset.

- Jo, jeg ble overrasket, medgir rådgiver Hallbjørn Tørring, som har håndtert anbudskonkurransen hos Helse Nord IKT.

- Ikke regelbrudd

- Det var flere som meldte sin interesse, men kun ett foretak som kom med et tilbud. Om det skyldes sterkt press i markedet tør jeg ikke spekulere i. Det er uansett ingen tvil om at vi har fulgt reglene for offentlige anskaffelser i denne saken, selv om vi endte opp med å handle lokalt, sier Tørring til Teknisk Ukeblad.

I utlysningsteksten antydes en kontraktsverdi på tre millioner kroner. Da partene signerte avtalen, var beløpet kommet opp i mer enn åtte millioner kroner. Ifølge Tørring har ikke Risco diktert prisen i etterkant.

- Tre millioner kroner var en anslått investering ut fra de følingene vi hadde i markedet. I tillegg påløper kostnader knyttet til drift og vedlikehold, forklarer han.

- Kunne diktert

Hos lille Risco med en årlig omsetning på 4,5 millioner kroner sto jubelen i taket før jul. I utgangspunktet skulle de ha konkurrert med langt større aktører, som Siemens og Agfa.

- I ettertid ser vi jo at vi kunne ha satt akkurat den prisen vi ville, men vi kunne jo ikke annet enn å ta utgangspunkt i at andre ville kaste seg inn i konkurransen, sier daglig leder Svein-Harald Utgård.

Opplæring

- Hvordan kunne prisen øke fra anslåtte tre til over åtte millioner kroner?

- Lisensprisen på vår løsning er 3,5 millioner kroner. I tillegg kommer drift og støtte i tre år. Kurs og opplæring må til, svarer Utgård. Denne kontrakten er et være eller ikke være for virksomheten.

- Veien frem til det første salget er den lengste mila. Vi er nødt til å vise at vi kan få dette opp og stå, understreker han.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå