FORUM

Oslofjordtunnel – en forbindelse eller forbannelse?

Rørbru Sognefjorden
Rørbru Sognefjorden Bilde: Statens vegvesen
5. okt. 2015 - 15:11
  • Av Jonathan Parker, styreleder i Arkitektteam AS

Kvalitetssikringen av KVU-en har munnet ut i en anbefaling for enda en bilvei i en fjelltunnel under Oslofjorden.

Løsningen tilrettelegger for ytterligere vekst i biltrafikken og gir uakseptable stigningsforhold for tog.

En rørbru 25 meter under havnivået sikrer en Oslofjord-forbindelse for både vei og bane under fjorden, Horten, Moss og Jeløy uten problemer med stigningsforhold eller arealkonflikter.

Rørbru

For et par år siden lanserte Arkitektteam ideen om rørbru for vei og bane mellom Moss og Horten. Senere var vi med på å foredle ideen som ett av sju konsepter i KVU for Oslofjordforbindelsen, sammen med ingeniørselskapet Sweco.

Vi deltok i anbudskonkurransen, og registrerte at den rødgrønne regjeringens oppdrag var å utrede en ferjefri forbindelse for både vei og bane over Oslofjorden.

Etter regjeringsskiftet ble det opprinnelige kravet om baneteknisk ekspertise i KVU-teamet fjernet, og Jernbaneverket gjorde lite for å utrede togkryssing.

Særlig savnet vi en markedsvurdering av inntjeningsmulighetene for en sammenbinding av IC-linjene på begge sider av Oslofjorden.

KV-utredningen viste at det i løpet av 20 år er mulig å få til en Oslofjord-forbindelse mellom Moss og Horten for både bil og tog. Det er å håpe at regjeringen vil prioritere forslaget som ett av tiltakene i det grønne skiftet.

Lei av overfylte tog? Nå planlegger de en elektrisk fjordbane i Oslofjorden

KRONIKKFORFATTEREN: Jonathan Parker i Arkitektteam AS

Mange muligheter

Sweco utredet et forslag på rørbru som kan ta to togspor og en firefelts vei mellom Jeløy og Horten. Løsningen ble kostnadsberegnet til 55 milliarder kroner med 20 års byggetid.

Forslaget ble ferdigutredet sammen med seks andre alternativer i KVU-en, men ble utelatt i den endelige rapporten, uten begrunnelse. Sweco regnet rørbrua som eneste mulige måte å tilrettelegge for vei og tog over Oslofjorden mellom Moss og Horten.

En vei- og togforbindelse i rørbru gir følgende nye muligheter:

  1. Optimalisert bruk av E6 og E18 og Østfold- og Vestfoldbanen, og maksimum kapasitet på vei og bane i Oslofjordregionen med minimal miljøbelastning.
  2. Avlaste og dermed utsette utbygging av E18 og Oslo-tunnelene.
  3. Opprette en alternativ trase for vogntog og godstog over fjorden med mulighet for å erstatte den planlagte utvidelse av Alnabru med en ny godsterminal sør for indre Oslofjord.
  4. Fremskynde planlegging av en ny lett tilgjengelig og miljøvennlig sentralhavn for hele regionen.
  5. Skape en snarvei for vei og IC tog – senere lyntog – mellom utlandet/Norge nord for Oslo og Sørlandet/Vestlandet.
  6. Forsterke arbeidsmarkedet i Oslofjord-
regionen med en rask og pålitelig ringbane.

Les også: «Bro mellom Horten og Moss bør utnyttes til et solenergianlegg»

Kickstart

Oljeindustrien har skapt grunnlag for velstand og lav arbeidsledighet i Norge uten merkbare negative konsekvenser på fastland. Dette har skapt inntrykket av at miljøvern kun handler om å si nei til fremskritt på fastlandet for å bevare natteroen, sjeldne arter og landskap.

Men nå har oljepriskrasjet endret spillereglene, og alle etterlyser impulsen som trengs til å kickstarte det grønne skiftet. Samtidig har krasjet fristilt både ingeniørteam og anleggsressurser som kan legge grunnlaget for nye løsninger for en grønn fremtid.

En del av denne kapasitet bør brukes til å gjennomføre verdens første rørbru. I etterkant kan Norge eksportere teknologien for å opprette nye, miljøvennlige og hittil utenkelige samferdselsforbindelser for vei og bane.

Banebrytende løsninger

Oslofjorden egner seg for banebrytende samferdselsløsninger nettopp på grunn av dens beskyttede beliggenhet og beskjedne strømføring.

Forbindelsen vil oppnå mye høyere trafikkvolum enn andre sammenlignbare prosjekt, både for bil og bane, og kan derfor forsvare høyere investeringskostnader om nødvendig. Det var derfor statsråd Marit Arnstad i sin tid krevde en utredning av både vei og bane over Oslofjorden.

Myndighetene hevder at Swecos rør­bru­forslag er basert på uprøvd teknologi. Det samme kan sies om den anbefalte hengebrua uten at den ble diskvalifisert av den grunn.

Statens vegvesen stilte også et ubegrunn­et krav om seks kjørebaner på rørbrua. Sweco foreslo alternativ bruk av to av kjørebanene til jernbanespor for å oppnå optimal effektivite­t.

En slik rørbru med jernbane vil, ifølge Sweco, ha større kapasitet­, være mer miljøvennlig, like sikker og ikke vesentlig dyrere enn rørbrua med seks kjørebaner som Vegvesenet bestilte­.

Snarvei

Til tross for nærhet til Europa har mye stoppet opp i Osloregionen. Både Østfold og de øvrige fylkene hemmes av innbyrdes svak infrastruktur.

I dag tvinges all jern­banetransport rundt Oslofjorden, og allerede nå er kapasiteten for godstog drastisk redusert. Jernbanen bør få en snarvei mellom­ ­Moss og Horten.

Da knyttes nye, raske forbindelser mellom vekstregionene uten å belaste miljøet. Dette haster. Om 20 år har regionene vokst og folks kjøpekraft økt.

Nå har vi en unik mulighet til å skape en infrastruktur som kan omdanne fire regioner rundt Oslofjorden til en bære­kraftig Oslofjordregion, der alle reisemål kan nås på maksimum en time.

Les også: Bjørnafjorden kan få verdens lengste flyte- eller rørbru

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.