Oslo-universitetet forgubbes

Tar tid å bli professorFå kvalifiserte søkere"Det nasjonale siktemålet om å bringe forskningsinnsatsen opp på OECD-nivå tilsier en satsing ved universitetet som kan gi positive effekter for rekrutteringen i en situasjon der UiO forventer rekrutteringsproblemer i årene framover. Pr. i dag har ikke alle fag problemer i så måte, men det forventes en forverring av søkergrunnlaget både til faste stillinger og rekrutteringsstillinger. Det er gjennomgående få kvalifiserte søkere til stillingene, selv om det i økende grad kunngjøres internasjonalt. I tillegg til svakt søkergrunnlag i flere fag kan det synes generelt å være for høy alder ved første gangs tilsetting."Delvis førtidspensjoneringBedre ved NTNUEksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå