– Oslo kan bruke gratisversjonen

– Oslo kan bruke gratisversjonen
KJERNE: Skreddersøm eller fellesløsning for å melde inn problemer med infratsrukturen er stridens kjerne mellom Oslo kommune og Friprogsenteret. Bilde: Reuters

Friprogsenteret er likevel ikke så tilfreds med at Oslo kommune har valgt å bestille en skreddersydd løsning der publikum kan melde fra om alt fra huller i veien til hærverk og mørklagte gatelys.

Les mer her:Skreddersøm

Skreddersømmen fra Know IT ble valgt fordi kommunen ville integrere meldingene direkte inn i fagsystemene for å kunne gi arbeidsordre og følge opp utbedringene.

I utgangspunktet var direktør Morten Amnundsen tilfreds med at Oslo sørget for en moderne meldetjeneste, uavhengig av hva slags løsing dette ble.Feil grunnlag

Friprogsenteret er delfinansiert av staten og skal fremme fellesløsninger i det offentlige, og nå reagerer hans kollega, seniorrådgiver Christian Gundersen og mener at Oslo droppet fellesløsningen Fiksgatami på feil premisser:

– Fiksgatami kan integreres mot kommunenes interne systemer og levere direkte inn i slike systemer, sier seniorrådgiver Christian Gundersen hos Friprog til Teknisk Ukeblad.Integrasjon er mulig

Integrasjonen er finansiert av Friprogsenteret og Mysociety, som har utviklet originalversjonen i Storbritannia.

– Den er allerede på plass og klar til bruk, sier Gundersen.TILPASSET: Fiksgatami kan gjøre mer enn å fylle kommunenes e-postkasser. Her et skjermbilde av løsningen.Kjent for Oslo

Han påpeker at Oslo kommune var klar over dette.

– Vi har gjentatte ganger fortalt kommunikasjonsrådgiver Leif-Arne Kristiansen ved Bymiljøetatens divisjon for samferdsel at det er fullt mulig å levere meldinger på andre måter enn epost, sier Gundersen.Dokumentasjonen

Han viser også til Kristiansens egen blogg , der kommunikasjonsrådgiveren i mars oppgir at han skal vurdere Fiksgatami.

– Dette er spennende innspill som jeg skal ta med meg videre. Ser absolutt ikke bort fra at det kan finnes gode løsninger som kan legges “utenpå” de systemene vi har behov for internt for å sikre saksbehandling og så videre, skriver Kristiansen i en ordveksling i blogginnleggets kommentarfelt.Var allerede klar

Så hvorfor ble dette alternativet droppet til fordel for skreddersøm, Kristiansen?

– Det er ikke riktig at vi har valgt skreddersøm i stedet for Fiksgatami. Vår løsning har vært utviklet og i drift lenge, lenge før Fiksgatami ble lansert i Norge. Den nye versjonen av vårt system, med forlengelse til apps, var helt i sluttfasen da Fiksgatami kom på banen. Det går derfor ikke an å fremstille det på denne måten, svarer kommunikasjonsrådgiveren.

Så du denne? Fix my street på norsk

Les mer om: