KRAFT

Ormen Lange på nett - på budsjett

RESERVE: Det er lagt ned fire kabler. Den fjerde kabelen er en reservekabel og vil bli koblet inn ved skade på en av de tre andre kablene. Her er gjort klart for skjøting av landkablene mot sjøkablene.FOTO: STATNETT
RESERVE: Det er lagt ned fire kabler. Den fjerde kabelen er en reservekabel og vil bli koblet inn ved skade på en av de tre andre kablene. Her er gjort klart for skjøting av landkablene mot sjøkablene.FOTO: STATNETTBilde: Statnett

Nettilknytning Ormen Lange

Pris: Ca. 900 mill kr

Ferdig: 1. desember

Byggestart: April 2005

Kraftlinjen fra Viklandet ved Sunndalsøra til Nyhamna vil ikke bare forsyne gassbehandlingsanlegget for Ormen Lange-feltet med kraft, men også sikre kraftforsyningen i Molde-området.

Sammen med den tidligere linjen fra Klæbu til Viklandet som ble satt i drift ved inngangen til 2005, betyr de to linjene en kraftig forsterkning av sentralnettet i Midt-Norge og gir bedre sikkerhet for strømforsyningen i Møre og Romsdal.

Kontroll på tid og kostnad

– Prosjektet har fulgt planene og vi har holdt budsjettet selv om det har vært mange utfordringer underveis, sier prosjektleder Kirsten Faugstad i Statnett Teknologidivisjon. Nettilknytning Ormen Lange har en kostnadsramme på ca. 900 mill. kroner. Prosjektet består bygging av 100 km 420 kV luftledning, 3,2 km med 420 kV PEX-isolert sjøkabel og to nye transformatorstasjoner på Fræna og Nyhamna.

– Stasjonen på Fræna forsyner bedriften Hustadmarmor og fem transformatorstasjoner i Istad Nett sitt konsesjonsområde med elektrisk kraft. Stasjonen er felleseid mellom Statnett og Istad Nett, opplyser prosjektansvarlig Steinar Bygdås i Statnett.

PEX-kabel

Statnett har lagt en ny type sjøkabel på 420 kV som forbinder prosessanlegget til Ormen Lange på øya Gossen i Aukra kommune med Statnetts transformatorstasjon i Fræna. PEX-isolasjon (kryssbundet polyetylen) erstatter oljekabel som hittil har vært brukt på dette spenningsnivået.

Tidligere har PEX-isolasjon vært brukt i landkabler på 420 kV. I sjøkabler har høyeste spenningsnivå hittil vært 170 kV. Oljekabler krever mer vedlikehold og er dyrere enn kabler med PEX-isolasjon. Å lage en PEX-sjøkabel som skal ligge på 250 meters dyp, er utfordrende.

Omfattende prøveprogram

Før det ble gitt klarsignal til å produsere de fire kablene, ble det i 11 måneder foretatt et omfattende typeprøveprogram. – Vi hadde en plan B hvis den ikke skulle bli godkjent. Da måtte vi ha valgt en konvensjonell oljefylt kabel, sier Fougstad. Bruken av PEX-kabler har vakt stor internasjonal oppsikt fordi ingen har gjort dette før.

Totalt er fire sjøkabler lagt ut til Nyhamna. Den fjerde kabelen er reservekabel og vil bli koblet inn ved skade på en av de tre andre kablene. Traselengden er 3,2 km og 2,3 km er sjøkabler.100 km luftlinje

Den konvensjonelle 420 kV luftlinjen fra Viklandet i Sunndal kommune til Hamneset i Fræna kommune er bygget av Eltel Networks AS. Strekningen er ca. 100 km. Kontrakten med Eltel Networks har en verdi på i overkant av 200 mill. kroner.

Arbeidet startet i april i fjor og siste del kom på plass rundt midten av november. – Ikke mye tid å gå på når vi vet at alt skal være i regulær drift fra 1. desember, sier Bygdås. Byggingen av linjen har skjedd med utstrakt bruk av helikopter.

Linjetraseen går både høyt og lavt fra Viklandet og ut til Fræna. I de høyere deler er det fare for ising og det er brukt ekstra kraftige linjer som kan tåle ekstrabelastningen av is. Enkelte steder er det også satt opp fangnett i fjellsiden for å fange opp steinsprang som kan skade mastene.

Kamuflasjemaster

Kraftlinjen følger en eksisterende trase for en 132 kV linje. Denne bukter seg gjennom terrenget og har medført mer bruk av forankringsmaster. Etter pålegg fra NVE er det også gjennom et naturvernområde brukt master som er malt mørkegrønne og det er brukt matte linjer.

Over et dalsøkk er det satt opp radarvarslingssystemet Ocas for å unngå bruk av røde markeringsbøyer på linene.

To transformatorer

På Nyhavna har Statnett valgt å bruke et SF6-isolert (svovelhexafluorid) 420 kV koblingsanlegg på grunn av de klimatiske påkjenninger så langt ut mot storhavet. Denne typen tar mindre plass og gjør det mulig å legge alle apparater inne i bygningene.

Stasjonen har to transformatorer på 300 MVA for å ha ekstra sikkerhet. Begge er innkoblet og deler lasten mellom seg, men begge er store nok til å klare lasten alene. Transformatorstasjonen er også bygget slik at den kan utvides om det skulle bli nødvendig.

Vårklar

Fræna transformatorstasjon er bygget i samarbeid med Istad Nett. Stasjonen består både av et 420 kV og et 132 kV apparatanlegg. Byggingen startet i november 2004. Istad Nett satte i drift sin del i allerede i mai.

Strekningen fra Fræna til Nyhamna skal overtas av Hydro når alt er kommet i regulær drift. Hydro skal kjøpe sjøkabelen og transformatorstasjonen på Nyhamna for ca. 360 mill kroner.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.