NETTARKIV

Ormen i havn

Norsk Hydro mener at utbyggingen på Ormen Lange-feltet bør være en delt løsning med undervannsbrønner og ilandføring av gass til et prosessanlegg på land. - Dette alternativet er best egnet utifra følgende kriterier: økonomi, teknologi, helse - miljø - sikkerhet og samfunnsmessige forhold. Alternativet med prosessanlegget lagt til Nyhamna i Aukra kommune gir bedre økonomi over hele feltets levetid enn hva en utbygging til havs ville gjort, understreker generaldirektør Eivind Reiten.

Hydro har sendt sitt anbefalte forslag for utbygging til partnerne i Ormen Lange -lisensen. Endelig beslutning vil bli fattet senest 19. desember. Deretter vil det bli gjennomført en rekke studier inntil plan for utbygging og drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD) sendes Olje- og energidepartementet og Stortinget for godkjenning neste høst.

Lavere driftskostnader

- Vi mener at vår anbefaling vil gi de beste miljømessige forhold og dessuten få stor betydning for utviklingen av lokalsamfunnet og kommunen Aukra. Anlegget skal drives med kraft fra nettet, og det vil skaffe området sikre industriarbeidsplasser, påpeker direktør i Hydro Leting og Utvikling, Torstein Dale Sjøtveit.

Denne løsningen kan minne mye om Troll-gass-utbyggingen, bortsett fra at brønnene nå skal være undervannsbrønner. - Et prosessanlegg på land er langt enklere å bygge og drive enn et anlegg til havs, hvor fremtidige utvidelser må innpasses allerede fra starten. Vår løsning er fleksibel med hensyn til utvidelse på grunn av ekstra trykkstøtte ti år inn i driftsperioden, mener Sjøtveit.

- Et annet moment er at ved et landanlegg bor folk lokalt. Transportutgifter med helikopter, forsyningsfartøyer og sikkerhetsfartøyer er betydelig redusert, slik at de årlige driftsomkostningene blir langt lavere enn ved store anlegg til havs.

55 milliarder

De første byggeoppdragene går ut på anbud og vil bli tildelt i 2004. Hydro står overfor store tekniske utfordringer, både det store havdypet, den lave sjøtemperaturen og rørtraseen inn til land trenger gode løsninger. Fra undervannsanlegget som vil bestå av flere brønner konsentrert om flere områder, skal gassen føres via to 30 tommers rørledninger til prosessanlegget på land. Her skal gassen tørkes før den sendes til Europa i en 42 tommers eksportrørledning. De totale utbyggingskostnadene er beregnet til 55 milliarder kroner.

Hydros løsning vil fortsatt konkurrere med en full utbygging til havs uten ilandføring av gassen. Lisensgruppen består av Norske Shell som operatør i driftsfasen, Hydro, ExxonMobil, BP, Statoil og Petoro skal gå gjennom Hydros anbefaling og komme til en endelig konklusjon og anbefaling. - Vi mener vi har levert et godt grunnlag til lisensgruppen. Totalt har vi brukt rundt 700 millioner for å komme dit vi er nå, sier Sjøtveit.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.