IKT

Orkla velger TDC

Finn Halvorsen
13. nov. 2005 - 15:49

Avtalen er treårig, med opsjoner om forlengelser, og har en totalverdi på et tresifret millionbeløp pr. år.

– Dette er en av de største kontraktene vi har signert i Norden. Avtalen innebærer en betydelig omsetning i alle de nordiske landene, hvor det største uttaket av tjenester vil skje i Norge og Danmark, sier administrerende direktør Ketil Kivedahl i TDC Song.

Les mer om: