NETTARKIV

Optimisme ved messeåpning

– Denne messen er viktig og representerer en vesentlig del av framtiden. Det er litt sårt at messen etter 50 år flytter fra Oslo til Lillestrøm. Samtidig er det riktig av hensyn til behovet for gode lokaler og nærhet til Gardermoen. Det er umulig å få dette til i Oslo, men jeg er glad for at messen fortsatt skal ligge i nærheten av hovedstaden, sa Ditlev-Simonsen.

Ordføreren ønsker at Oslo kunne fått mer av verdiene som skapes i industrien. Etter mange år med nedbygging av tradisjonell industri berømmet han Oslos næringslivs store satsingsvilje og ønsket den nye, fremtidsrettede virksomheten på industriområdet i Nydalen velkommen.

- Verdens beste

Inntektstapet fra industrien kan kompenseres ved at flere skattebetalere bosetter seg i byen, fremholdt ordføreren: – Boligbyggingen er i rask utvikling. Kombinasjonen av et kosmopolitisk byliv, et urbant samfunn, nærhet til naturen og en ren Oslofjord gjør Oslo til en by som kan gi høy livskvalitet for beboerne. Vi håper å bli verdens beste hovedstad.

Formannen i hovedkomiteen for Den Tekniske Messen 2000, Nils Henrik Baggerød, påpekte i sin åpningstale at norske myndigheter har små muligheter til å påvirke svingninger i oljeprisen, som landet er så avhengig av. Men han tror at det på to områder kan føres en fremtidsrettet politikk:

Langsiktig politikk

For det første må næringslivet få internasjonalt konkurransedyktig og forutsigbare rammebetingelser. Kortvarige stemningsbølger må ikke føre til forhastede politiske vedtak. Dessuten må Norge ha en industripolitikk som går lengre enn de nærmeste årenes offshorerelaterte investeringer. Den mekaniske industri må styrkes slik at viktig kunnskap ikke går tapt. Det er en forutsetning for at fremtidig produksjonsliv skal eksistere i nødvendig grad, sa Baggerød.

– Industri-Norge er lite i nordisk sammenheng. Tross dårlige forutsetninger har Den Tekniske Messen blitt landets ledende industritekniske utstilling, og er i år større enn noen sinne, sa Baggerød, som også er formann i Maskingrossistenes Forening.

Les mer om: