SAMFUNN

Optimisme i industrien

Det viser Statistisk Sentralbyrås konjunkturbarometer. Utviklingen i industriproduksjonen i andre kvartal ble stort sett som ventet, selv om det var store forskjeller mellom industrisektorene.

Bedriftene har den siste tiden hatt høy aktivitet og god ordretilgang fra eksportmarkedene, i noen grad også fra hjemmemarkedene. Verkstedindustrien sliter fortsatt med svak produksjonsutvikling, spesielt i offshorerettet virksomhet. Deler av verkstedindustrien har likevel hatt en rimelig god utvikling i andre kvartal, og mange av lederne ser positive tegn for virksomheten på kort sikt.

Les mer om: