ARBEIDSLIV

Oppsigelser dobler dødelighet

Nå skal forholdet mellom helse og arbeidsmiljø kartlegges grundigere også her i landet.

Det finske instituttet for arbeidshygiene har nettopp publisert en studie i det velrenommerte British Medical Journal som viser en klar og betenkelig sammenheng mellom masseoppsigelser og dårligere helse for de gjenværende ansatte.

- Denne studien ser ut til å være både grundig og etterrettelig. Den bekrefter både resultatene fra liknende studier og våre generelle antakelser om slike sammenhenger, sier forskningssjef og professor Stein Knardahl hos Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) i Norge.

Forhandlingsdirektør Marianne Gran Juriks i sivilingeniørforeningen Tekna mener dette bygger opp under nødvendigheten av at ledelsen samarbeider tett med de tillitsvalgtes representanter i smertefulle nedbemanningsprosesser.

- Det er viktig å signalisere til de gjenværende at bedriften faktisk ønsker å satse på dem. Det bør gjøres plass til alminnelige velferdstiltak og sosiale tilstelninger, selv i et økonomisk måteholdsklima.

Direkte overførbart

Den finske studien har fulgt 22.430 kommunalt ansatte gjennom en sjuårsperiode fra 1991. Forskerne startet prosjektet i en periode med smertefulle nedbemanninger. De da fikk både en god gruppe utsatte og en god referansegruppe som ikke hadde opplevd det samme.

Studien viser entydig at gruppen som opplevde at mer enn 18 prosent av arbeidskollegene måtte gå, økte sannsynligheten for å dø av hjerte-/karsykdommer i løpet av de neste fire årene med hele 5,1. I løpet av hele perioden på 7,5 år var sannsynligheten 2,0.

- En faktor på 2,0 er ganske mye, og kan sammenliknes med risikoen ved moderat røyking. Dette er data som er direkte overførbare både til norske forhold og til det private næringslivet, påpeker Knardahl på Stami. Han viser til at studien tar høyde for alder, kjønn, ansettelsesforhold og eksponering for andre faktorer som kan utløse slike lidelser.

- Finnene har, i motsetning til oss, tilgang til personnummer hos avdøde personer. De kan dermed følge nøye sykdomsforløp og andre personlige forhold hos pasienter som har avgått med døden. Dette har vi ønsket å kunne gjøre også i Norge.

Norsk studie på trappene

Det kan det bli en endring på. Stami skal i samarbeid med Høgskolen i Rogaland og Rogalandsforskning sette i gang en liknende studie til våren. I prosjektet «Den nye arbeidsplassen» skal de følge 5000 ansatte i bedrifter som bruker IKT-utstyr på kontor.

- Her ønsker vi å rekruttere blant annet ingeniører og sivilingeniører. Vi vil over en periode på minimum fem år følge dem nøye for å kartlegge risikofaktorer.

Finansieringen skjer gjennom Forskningsrådet, som har lagt premissene og rammene for hvordan studien skal gjennomføres.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.