KRAFT

Opprør mot Statkraft

OPPRØR: Konserntillitsvalgt Svein Davidsen (til v.) og tillitsvalgt Morten Bildøy i BKK er lei av Statkrafts arroganse.
OPPRØR: Konserntillitsvalgt Svein Davidsen (til v.) og tillitsvalgt Morten Bildøy i BKK er lei av Statkrafts arroganse.Bilde: CAMILLA AADLAND

Statkraft

Er heleid av staten, ved Nærings- og handelsdepartementet.

Statkraft eier: Trondheim Energi (100 %)

Skagerak Energi (66,6 %)

BKK (49,9%)

Agder Energi (45,5 %)

Fjordkraft (3,2%)

Totalt i Statkraft-alliansen:

4000 medarbeidere.

Produksjon: 56 TWh

Nettkunder: 580 000

Strømkunder: 570 000

I Norge har Statkraft 131 vannkraftverk og tre vindparker

De tillitsvalgte i Skagerak Energi, BKK og Agder Energi har fått nok av Statkrafts arroganse.

Undergraver utvikling

– Håpet er at Statkraft endrer strategi og blir mer lydhør overfor de regionale selskapene og utviklingen der, sier konserntillitsvalgt Svein Davidsen i BKK.

Siden august har han og tillitsvalgt Morten Bildøy i BKK jobbet for å hindre at Statkraft skal overkjøre de regionale kraftselskapene.

Statkraft eier 66 prosent av Skagerak Energi, 49,9 prosent i BKK og 45,5 i Agder Energi. De tillitsvalgte mener Statkraft bruker eiermakten til å undergrave utviklingen i selskapene.

Uenighet i styret

– Se bare på hvordan det er i Trondheim Energi, som er heleid av Statkraft. Viktige beslutninger som vannkraftproduksjon og krafthandel blir styrt fra Oslo. Ansatte fra selskapet Enita blir overflyttet til selskapet Nota, som blir styrt av Skagerak Energi. Vi opplever at Trondheim Energi blir en filial i stedet for et regionalt konsern, sier Davidsen.

De tillitsvalgte i de tre kraftselskapene har derfor hatt to møter med toppledelsen i Statkraft, ett møte med statssekretær Øyvind Slåke i Nærings- og handelsdepartementet og ett møte med ledelsen i LO.

Les også:

Kravet er blant annet at styreleder og deler av styret i Statkraft må byttes ut.

– Vi opplevde mye uenighet i styret før sommeren. I viktige saker var tillitsvalgte og lokale eiere for, og Statkraft mot. Vi stiller oss spørsmålet om styremedlemmene fra Statkraft ivaretar Statkrafts interesser i stedet for BKKs interesser, sier Davidsen.

Vil ha regionale motorer

Han og de andre tillitsvalgte ønsker at kraftselskapene skal være regionale motorer og stå fritt til å satse på sine naturlige fortrinn.

– Er det virkelig nødvendig at en satsing på Statkraft som en internasjonal gigant innen fornybar energi må være på bekostning av regionale muligheter og verdiskaping? spør Davidsen i et brev til Nærings- og handelsdepartementet.

I brevet hevder han at Statkraft-ansattes opptreden i styrene i de regionale selskapene har endret seg dramatisk, og at Statkraft-styremedlemmenes kompetanse og bakgrunn er blitt endret fra regional og industriell til finansiell.

– Burde vært optimalt

Konserntillitsvalgt Gunnar Møene i Skagerak Energi ønsker å bevare mangfoldet i energiselskapet.

– Vi har gode lokale minoritetseiere, samtidig som vi har Statkraft som er Norges største industrielle selskap i denne bransjen som hovedeier. Det burde vært helt optimalt, men vi er ikke helt fornøyd med hvordan Statkraft forvalter eierskapet, sier Møene.

Han ønsker at Statkraft som eier skal være mer villig til å satse på de områdene de lokale selskapene driver med.

– Vi ønsker å utvikle oss ut fra et regionalt ståsted. Vi er ikke med på den segmenteringsstrategien som Statkraft har, der de ønsker å se dette nasjonalt, sier han.

Støtter

Hovedtillitsvalgt Johan Ekeland i Agder Energi støtter disse synspunktene.

– Vi har hatt et møte med ledelsen i Statkraft, men det var litt frustrerende. Vi sa at vi ønsket fokus på det regionale, mens de snakket om Europa. Nå prøver vi å løfte dette et hakk opp, siden vi ikke blir hørt i Statkraft, sier Ekeland.

Både Møene og Ekeland nevner egne entreprenørselskap som områder de ønsker å bevare, der de savner støtte fra Statkraft.

– Det samme gjelder utbygging av bredbånd. Vi mener Statkraft bør støtte opp om utbygging av infrastruktur, sier Ekeland.

Vil ha sterke regionale selskaper

Statssekretær Øyvind Slåke (Ap) i Nærings- og handelsdepartementet opplevde møtet med de tillitsvalgte som nyttig.

– Vi er opptatt av at kraftsektoren i Norge skal utvikle seg positivt, og vil at de regionale selskapene skal være sterke og gode selskaper. Men det er opp til styret i de enkelte selskapene å gjøre beslutninger og legge strategier. Hvilke vedtak de gjør, legger ikke vi oss opp i, sier Slåke til Teknisk Ukeblad.

De tillitsvalgte hadde med seg et innspill der det blant annet heter at Statkraft jobber for å smalne de regionale selskapene, samt utøver en sentralisert detaljstyring og hemmer videreutvikling regionalt.

"God kontakt"

– Nå vil jeg gå gjennom informasjonen jeg har fått, og ta stilling til hva jeg skal gjøre videre, sier Slåke.

Han understreker at departementet som eier har jevnlig og god kontakt med Statkraft.

– I den dialogen er det mange tema vi tar opp. Strategier lokalt, regionalt og nasjonalt er slike ting vi drøfter, sier statssekretæren.

Følger opp

LO-leder Roar Flåthen vil følge opp innspillene fra de tillitsvalgte.

– Vi vil ta dette opp med Statkraft selv og med selskapets eier, staten, sier Flåthen til Teknisk Ukeblad.

Han forstår kritikken, og sier dette har blitt tatt opp i andre sammenhenger.

– Statkraft må være en medspiller i de regionale kraftverkene de er medeier i. Når det kommer signaler om at de oppfattes som en bremsekloss, er det noe de må ta på alvor. Forutsetningen for at Statkrafts økende engasjement og investeringer i utlandet blir akseptert, er at de gjør jobben sin også her hjemme, sier Flåthen.

Tydelige signaler

Han mener Statkraft må få enda tydeligere signaler fra eieren, staten, gjennom styringsbrevene.

Statkrafts konsernsjef Bård Mikkelsen ønsker ikke å kommentere kritikken fra de tillitsvalgte.

– Vi kjenner oss ikke igjen i denne virkelighetsbeskrivelsen, sier hans pressetalsmann Knut Fjerdingstad.

Han viser til at Statkraft satser på de regionale selskapene, blant annet ved å legge fjernvarmesatsingen til Trondheim, kundeselskapet Fjordkraft og satsingen på Småkraft til Bergen og vindselskapet til Agder.

– Vi følger aksjonæravtalene til punkt og prikke når det gjelder disse selskapene, sier Fjerdingstad.

– Statkraft satser

Konserntillitsvalgt i Trondheim Energi, Tore Ness, er ikke like negativ til Statkraft som de tillitsvalgte i BKK, Skagerak Energi og Agder Energi.

– Det er riktig at kraftproduksjon og handelsvirksomhet er fusjonert inn i Statkraft, men Statkraft satser samtidig i Midt-Norge og bygger blant annet opp fjernvarme, noe vi synes er veldig positivt, sier Ness.

Han opplever at Statkraft har oppført seg ryddig i forhold til Trondheim Energi, som er heleid av Statkraft.

– Vi har mistet noen arbeidsplasser, mens vi har fått tilført andre, sier han.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.