Oppretter ekspertgruppe for navnepolitikk

Oppretter ekspertgruppe for navnepolitikk
Ola Borten Moe vil bestemme hva norske oljefelt skal hete. Bilde: Jannicke Nilsen

Siden Ola Borten Moe ble olje- og energiminister har det pågått en drakamp mellom Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet om hvem som skal sette navn på norske olje- og gassfelt.

Kritikk

I petroleumsmeldingen gikk regjeringen inn for at ansvaret for fastsetting av navn på viktige norske oljefelt vil bli tillagt Olje- og energidepartementet (OED). Mens Oljedirektoratet (OD), som har hatt dette ansvaret, skulle fremdeles godkjenne navn på mindre viktige felter.

Oljedirektør Bente Nyland har offentlig kritisert ministeren for navnekuppet. Men Borten Moe har ikke latt seg påvirke, og nå tar han kontroll over navnsettingen på alle nye olje- og gassfelt på sokkelen.

Språkrådet fraråder heltenavn på oljefelt

Vil ikke ha ny navnepolitikk på sokkelen

Ekspertgruppe

I dag offentliggjorde han på OLFs årskonferanse at han har etablert en ny navnegruppe som skal gi råd om navnsetting av petroleumsfelt på norsk sokkel.

– Gruppen skal ledes av Karsten Alnæs, og består for øvrig av direktør ved Tromsø museum Marit Hauan, redaktør Per Egil Hegge og leder i Civita, Kristin Clemet. Dette er en god gruppe, sier statsråden.

Gir ikke opp Sverdrup

Oljefelt heter ikke Harry Potter

Endrer navnepolitikken for sokkelen

– Navn er viktig

Han understreker at departementet tar kontrollen over navnepolitikken umiddelbart.

– Fra i dag skal olje- og energidepartementet fastsette navn for nye felt. Større selvstendige utbygginger har en stor signaleffekt utover sokkelen. Særlig gjelder dette i nye og umodne områder som Barentshavet. For slike utbygginger er det særlig viktig at navnevalget speiler viktigheten av prosjektet og virksomheten.

Normalt blir navn til nye felt bestemt ved innlevering av plan for utbygging og drift (PUD). Men Borten Moe åpner nå for at det departementet skal starte arbeidet med navnsetting tidligere på viktige felt.

Les mer om: