NYHETER_BYGG

Oppgradert vannverk

Askim vannverk har Glomma som inntaksmagasin. Den nye Østfold-byen har ikke noe alternativt vannverk, og høydebassenget er tilstrekkelig for bare rundt 15 timers forsyning. Dette var vanskelige nøttene å knekke da vannverket ble rehablitert. Prosjekteringsleder Svein Erik Bakken fra VBB Samfunnsteknikk sier det var en utfordring å levere nok vann av god kvalitet under hele den omfattende ombyggingen. Alle stopp i vannforsyningen krevde grundig planlegging og delvis nattarbeid.

Krevende vannkilde

Det er ikke stor erfaring i Norge med så omfattende rehabilitering av fullrenseanlegg som nå utført i Askim. Vannverket var tidligere manuelt drevet. Dyktig personell produserte også før rehabiliteringen en meget god vannkvalitet.

Det nye anlegget overvåkes og styres automatisk. Driften er blitt enklere ved at doseringsmidler ikke må transporteres i sekker. Nå pumpes PAX, en flytende aluminiumsforbindelse, til doseringstankene. Alarmhåndteringen er mer moderne med overføring til PC eller personsøker. Dessuten er det interkommunikasjon, brannvarslings- og innbruddsalarm. Filterspylingen starter og stopper automatisk, styrt etter flere parametre. I tillegg til vannspyling er det lagt inn luftspyling.

Bakken mener dessuten at korrosjonskontrollen er blitt god med mikronisert marmor, CO2 og natronlut. Dette gir frihet til å justere kalsium-, alkalitets- og pH-verdiene til det nivået man ønsker. Det er også mulig å dosere andre moderne kjemikalier i fremtiden, ettersom ny kunnskap tvinger seg frem.

Utslitt

Glomma er en krevende vannkilde ikke minst fordi kvaliteten kan variere sterkt fra dag til dag. Eksempelvis var fargetallet lørdag 14. oktober 207 pp/liter. Til sammenlikning ligger Maridalsvannet normalt under 20. Bakken sier at kravet til renset drikkevann blant annet er et fargetall under 20. For fullrenseanlegg sier forskriftene en. Både det gamle og nye anlegget i Askim har levert vannkvalitet som tilfredsstiller de strengeste kravene.

Askim vannverk ble bygger i 1963. Pumper, doseringsanlegg og utstyret ellers var etter hvert blitt utslitt.

Allerede i 1989 vurderte man rehabilitering. Den er nå utført og kostet 20 millioner kroner. De 14.000 innbyggerne i kommunen har fått et moderne fullrenseanlegg uten å utvide inntaksarrangement, bygningsvolum eller kapasiteten. Dessuten oppfyller vannverket alle veiledende verdier i drikkevannsforskriftene.

Les mer om: