NETTARKIV

Oppdrett forbi villfisk

Dette går det frem av de siste eksporttallene fra Statistisk sentralbyrå og Eksportutvalget for fisk.

Eksporten av laks og ørret var i august måned på 1137 millioner kroner, mens tradisjonell fiskerinæring eksporterte for 1080 millioner kroner. Dermed når den totale eksporten av sjømat opp til 2,2 milliarder kroner i august – en verdiøkning på 15 prosent sammenlignet med august i fjor.

Laksen står for det meste av eksportøkningen. Eksportverdien av Norsk Laks økte med 28 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I volum var det en økning på fem prosent.

Eksporten av fersk laks alene utgjorde vel 772 millioner kroner, en verdiøkning på hele 35 prosent fra samme måned i 1999. Hittil i år er det eksportert fersk laks fra Norge til en verdi av nær 4,4 milliarder kroner. Det er en økning på 32 prosent.

Eksporten av fryst laks fra Norge i august viser en økning på 14 prosent sammenlignet med august i fjor. Mens eksporten til Israel og Russland har økt, har eksporten til Japan og Taiwan gått ned.

Etter årets åtte første måneder er det eksportert sjømat fra Norge til en verdi av 18,8 milliarder kroner – en økning på 6,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I volum er det hittil i år eksportert 1,2 millioner tonn sjømat fra Norge, en økning på 5,7 prosent.

I tillegg til økt eksport av laks skyldes økningen større eksport av saltfisk og klippfisk, samt økt eksport av sjømat til Russland.

Les mer om: