Oppdal satser på telemedisin

Nå ønsker kommunen å spare penger på drosjerefusjoner og reisetid for pasientene ved å desentralisere spesialisthelsetjenester støttet av telemedisin.

Prosjektet NettOpp jobber med å etablere en telemedisinsk poliklinikk med endoskopiske undersøkelser som det første i sitt slag i Nord-Europa.

Allmenlegetjenesten og sykehus smamarbeider rundt undersøkelsene ved hjelp av Midt-Norsk Helsenett. Det faglige miljøet rundt prosjektet har sikret legerekrutteringen til bygda og uttalelsene fra pasienter så langt har vært positive.

Prosjektet er i utprøvingsfasen når det gjelder løsninger for overføring av lyd og bilde.

Oppdalsmiljøet er også aktiv innen andre telemedisiske anvandelser og utprøvinger. Blant annet jobbes det med nettbasert høreapparattilpasning, tolketjeneste for digitale røntgenbilder og samhandling i psykiatrien. Alle løsningene tar utgangspunkt i IP-basert videoutstyr.