NYHETER_BYGG

Opp med nybygg

Veslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy Nestvold
7. mars 2002 - 15:34

Totalt steg byggevirksomheten med 4 prosent fra 2000 til 2001.

På anleggssektoren sank produksjonen ned til et bunnviå i begynnelsen av 2001, 12,5 prosent lavere enn for tilsvarende periode i 2000. Resten av året steg produksjonen noe og i gjennomsnitt for hele 2001 var anleggsvirksomheten 8,3 prosent lavere enn året før.

For bygge- og anleggsnæringen samlet steg produksjonen med 1,3 prosent fra 2000 til 2001, melder Statistisk Sentralbyrå.