Opp i en fei

I fjor sommer ble byggeplanene for Danzas' transport- og logistikksenter godkjent av Skedsmo kommune. Bare fire og en halv måned etter var godsdelen av bygget klar for innflytting, og Danzas rede til å frakte julegavene ut til folket.

Danzas har 740 medarbeidere og fjorten terminaler strategisk plassert rundt om i landet, noe samferdselsstatsråd, la særlig vekt på i åpningstalen hun holdt den 21. mars i år. - Samfunnet er avhengig av effektive transportløsninger, og særlig i et grissgrendt land som Norge. Med store avstander er det viktig å finne riktig lokalisering for transportsentra, og gode løsninger på vei og bane, påpekte nordlendingen.

Halsbrekkende byggetid

Høsten 2000 var det klart at Norges Varemesse på Lillestrøm ikke ville forlenge kontrakten med Danzas. Selskapet har levd en omflakkende tilværelse og måtte nok en gang ut og lete etter husvære. Jakten på stor nok og ledig tomt i området rundt Oslo og Akershus tok til, og valget falt på Berger ved Skedsmokorset. , administrerende direktør i Danzas, er godt fornøyd med lokaliseringen: - Vi valgte Berger fordi det ligger på aksen mellom Oslo og Gardermoen og har god logistikkmessig plassering, med egen avkjøring fra E6.

Etter at tomten på Berger var valgt, fikk Vestfold prosjekteringsutvikling byggelederansvaret, og tegninger ble utarbeidet i fjor vår. Øie AS fikk oppdraget som totalentreprenør, og mer enn 200 arbeidere tråkket hverandre i hælene i byggetiden. Byggeleder fra Øie, og hans medarbeidere var innstilt på å jobbe mye, men: - Vi hadde aldri gått på et slikt prosjekt igjen. Til det har fortjenesten i forhold til innsatsen blitt for liten, sier Bjerke.

Med opptil 80 mann til stede, sju dager i uka i fire måneder, ble det en utfordrende logistikkoppgave for byggelederen. Store deler av godsterminalens bæresystemer er prefabrikert, det vil si lite sveisearbeid og mer monteringsarbeid på byggeplassen. Utfordringen var større på kontorbygget. Særlig de tekniske installasjonene medførte forsinkelser, slik at den delen av terminalen ikke var innflyttingsklar før i januar i år.

Streng sikkerhet

Byggherren har lagt stor vekt på sikkerhet i og rundt terminalen fordi det ofte behandles verditransport hos Danzas. Ettersom stadig flere langtransporter blir ranet rundt om i Europa, krever leverandører av blant annet IT- og elektronikkvarer at sikkerheten kan dokumenteres. 48 kameraer er montert på anlegget, og Securitas-vakter er hyrt inn for å utføre stikkontroller.

Logistikksenteret er en gjennomstrømningsterminal og ikke et lager. Her er drift 20 timer i døgnet, og mellom 70 og 80 biler er innom hver dag. Det krever et effektivt sorteringssystem, som kan få lossede varer raskt over til lasting. Et halvautomatisk system som leser strekkoder og veier og måler godset, men som krever manuell flyttinge, er installert. Ledelsen i Danzas mener det er et bedre alternativ enn helautomatiske systemer. Mennesket er fortsatt maskinen overlegen.

FAKTA:

Areal godsterminal: 8000 m 2

Areal kontorbygg: 3500 m 2 over tre etasjer

Byggekostnader: 120 millioner kroner

Byggestart: 01.08.01

Byggeslutt: 02.01.02

Entreprenør: Øie AS

Byggeleder: Vestfold Prosjektutvikling AS

Les mer om: