ARBEIDSLIV

Ønsker nytt navn på NIF

– Dagens navn appellerer ikke til de unge. Skal flere yngre gå med, må organisasjonen ha et navn som betyr noe og fenger, foreslo Arne Harstad, leder av studentstyret, til årets representantskapsmøte for NIF.

Til tross for at antallet medlemmer i NIF øker, reduseres organisasjonsprosenten. Flere og flere tilfredsstiller kravene for å bli medlemmer, men veksten i antall medlemmer tilsvarer ikke på langt nær veksten i antall mulige medlemmer. – Dette er en utfordring som NIF må ta på alvor. Vi mener bestemt at dagens organisasjon og navn hindrer de som kommer fra frie naturvitenskapelige studier ved universiteter og høgskoler å søke til vår organisasjon. Et nytt navn er derfor nødvendig, påpekte Harstad.

På representantskapsmøtet for to år siden fremmet studentrepresentantene et konkret forslag, Tekna, men fikk flertallet mot seg. Denne gangen lyktes de, uten at de kom med et eget forslag på navn. En eventuell navneendring skal legges frem for representantskapsmøte om to år. (ajs)

Les mer om: