Ønsker mobil uten tastatur

  • ikt

Uansett, brukergrensesnittet blir av mange oppfattet som temmelig kronglete, i alle fall blant mannlige brukere som har tenårene noen tiår bak seg. Talestyring er tingen. Vi finner allerede slik teknologi i forholdsvis primitiv form på mange av dagens mobiltelefoner.

Når neste generasjon mobiltelefoner, eller kanskje vi heller bør si terminaler, kommer, blir enkelt brukergrensesnitt enda viktigere. Tunge forskningsmiljøer verden over arbeider intensivt med talestyring. Det er grunn til å tro at dette om ikke lenge blir det vanligste brukergrensesnittet. De første mobiltelefoner uten tastatur ventes å dukke opp allerede neste år.

Flere store aktører går også sammen om felles standarder. Det seneste utspillet er Salt (Speech Application Language Tags Forum), der blant andre Microsoft, Cisco, Philips og Intel er med. Dette initiativet skal gjøre det mulig å navigere enklere på internett via bærbare terminaler. Det er ventet at Salt vil legge frem en spesifikasjon for internetts standardiseringsorgan innen neste sommer. Spesifikasjonene blir HTML-basert slik at eksisterende websider enkelt kan kompletteres med talestyringsløsninger.

Salt jobber også med løsninger for å kunne få ut Internett-opplysninger via vanlige telefoner. I disse løsningene blir websidene omformet til syntetisk tale som formidles via telefonen.

Salt er imidlertid ikke det første samarbeidskonstellasjon innen talestyring. VoiceXML er en tyngre teknikk hvor det kreves mer ved tilpassing av eksisterende websider.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå