Ønsker bygningskontroll velkommen

Sverre Larssen, adm.dir i Byggenæringens Landsforening (BNL). (Bilde: Joachim Seehusen)
Sverre Larssen, adm.dir i Byggenæringens Landsforening (Bilde: Joachim Seehusen)
  • Bygg

– Vi er i og for seg enige med Åslaug Haga, sier Sverre Larssen.

I forrige uke røpet kommunalministeren overfor TU.no at regjeringen har bestemt seg for å innføre en privatisert bygningskontroll i forbindelse med ny Plan- og bygningslov.

Tredjepartskontroll

BNL har engasjert en forsker i Sintef Byggforsk til å komme med en vurdering av hva en tredjepartskontroll vil innebære.

– Så skal vi diskutere den internt i BNL og våre bransjeforeninger før vi ber om et møteø med kommunaldepartementet. Det er viktig at vi kommer tidsnok på banen og får til en konstruktiv dialog med departementet før arbeidet er kommet for langt.

Nye bedrifter

– Haga vil opprette en helt ny bedriftstype i norsk byggenæring. Er det rom for det i dagens opphetete byggemarked, er kompetansen tilgjengelig?

– Det er et godt spørsmål, det har jeg også spurt meg om. Men nettopp derfor er det viktig å ha målrettet kontroll, at den blir satt inn der det er mest å hente. Så avhenger mye av hvor omfattende en slik kontroll blir. Vi må finne noe næringen trenger og applauderer.

Fokus på prosjekteringsfasen

Sverre Larssen har også merket seg at en stor del av byggefeilene er prosjektert inn fra starten.

– Vi ser frem til at det blir mer fokus på prosjekteringsfasen. Vi har også registrert at opp til 50-60 prosent av feilene er prosjektert.

Larssen har tro på økt bruk av løsninger man vet virker. – Man er litt for opptatt av å finne nye løsninger fremfor å bruke velprøvde metoder.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå