ARKIVNYHETER

Online på kirurgen

Økte bevilgninger og mer helsepersonell til tross: Sykehusene får ikke opp effektiviteten. En tredjedel av de avlyste og utsatte operasjonene skyldes mangelfull utredning eller manglende dokumentasjon på utredning av pasienter.

Systemet som nå innføres, skal spare pasienter for påkjenninger som følge av ventetiden. Sykehusene i Molde og i Orkanger er pionérer på området. Trådløse nettverk er installert i avdelingene for anestesi og kirurgi. Legene skal legge bort diktafonene.Leger på nett

I stedet skal de ta i bruk pennbaserte håndholdte PC-er med Windows operativsystem. Et mobilkort inn, og legene er på nett med PeriO, et norskutviklet system for styring av kirurgi og anestesi. Systemet skal bedre oversikten fra mottakelse av pasient, prioritering av pasienter, utredning, poliklinikk og innleggelse, til forberedelse, gjennomføring og oppfølging av operasjon.

Utredningen baseres på sjekklistemetodikk. Standard registreringer erstatter en mengde skjema. Systemet forenkler informasjonsregistreringen, og gir legen online tilgang til pasientdata på stedet. Prøveresultater kan hentes inn fra andre systemer. Informasjonen spres online til aktuelle medspillere; eksempelvis kirurger, anestesileger, operasjonsstab og de som steriliserer og gjør klart utstyr.Effektiv behandling

Ved de fleste tilfeller av planlagte operasjoner vil behandlingsmalen være gitt. Med bedre oversikt, kan behandlingen iverksettes og gjennomføres mer effektivt, sier Thorhallur Gudmundsson, daglig leder i IT-selskapet Control Bridge AS, som står bak systemet. PeriO er resultat av et offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt (OFU); KIKS KvalitetsInformasjon og Kostnadsstyring på Sykehus.Helse fra oljå

Systemet kopierer prosesstankegangen fra oljeindustrien: Kvalitetsstandarder for plan, kost og kvalitet i oljevirksomheten er overført til behandlingsplaner for hver pasient ved sykehusene.

Bedre kontroll vil redusere kanselleringer og dermed øke kapasitetsutnyttelsen i operasjonssalene. I dag er den nede i 60-75 prosent ved mange sykehus, sier Gudmundsson.

Kvalitetskoordinator Gunnar Watn ved Fylkessjukehuset i Molde har jobbet 20 år som anestesisykepleier. Vi har et klart behov for bedre informasjonsflyt fra pasientene legges inn på sykehuset, til de er operert ferdig og skrives ut. Dagens system har store mangler.

Watn øyner nå håp om forbedringer: Samtidig skal vi huske at et slikt system aldri kan bli bedre enn måten du bruker det på. Det krever disiplin i fagmiljøene, motivasjon og god opplæring, sier kvalitetskoordinatoren, som står foran en krevende oppgave når systemet fremover tas i bruk ved Molde-sykehuset.Analyseverktøy

Alle registreringer blir lagret. I ettertid kan en gå tilbake å kartlegge eventuelle avvik og negative trender, ved å kontrollere det statistiske materialet mot for eksempel kvalitetsindikatorer som avlyste operasjoner, dødsfall, infeksjoner eller reinnleggelser. På den måten blir det mulig å finne årsakene til avvikene.

Dersom noen avvik er overrepresentert, kan man søke etter avvik i PeriO. Systemet er derfor et analyseverktøy, i tillegg til et dokumentasjons- og planleggingsverktøy, fastslår Gudmundsson.

Samkjøring av fagsystemet for anestesileger og kirurger med Carna søstersystemet beregnet for drifts- og økonomistyring kan gi sykehuslederne bedre oversikt over ressursutnyttelsen nedenfra og opp.

Systemet knytter kostnader til den enkelte pasientgruppe, og ikke til sykehusavdeling som i dag. Dermed kan vi se kostnaden i forhold til innsatsstyrt finansiering, og finne årsakene til eventuelle kostnadsavvik, forteller spesialkonsulent Geir Rønning ved økonomiavdelingen ved Orkdal Sanitetsforenings sjukehus.

I dag har ikke sykehusledere mulighet til å utøve sin ledergjerning, for de har ikke systemer til å følge opp. Den mest brukte målestokken er antall innleggelser. Dette er altfor vagt.I front på prosjektstyring

Control Bridge-gründeren Thorhallur Gudmundsson har erfaring fra prosjektstyring i inn- og utland for Det Norske Veritas og IT-selskapet Computas. I Computas Complete, senere innlemmet i Norsk Data, ledet han utviklingen av det første norske prosjektstyringsverktøy. Da det bar nedoverbakke for Norsk Data, trådte han ut og etablerte Control Bridge AS i 1994. I dag har selskapet ti ansatte, hovedsakelig programmerere.

Oljeindustrien har kunnskaper på tre områder som kan komme sykehusvesenet til gode: Kompetanse innen prosjektstyring, kompetanse innen industriell optimering, eller flaskehalsproblematikk, og til sist, drift av store anlegg og bruk av arbeidsordrer.

PeriO definerer behandlingen av den enkelte pasient som et miniprosjekt bestående av ulike aktiviteter. Flaskehalsproblematikken gjelder for eksempel ved tidssetting av operasjoner. Tankegangen fra håndtering av store arbeidsordrer kan overføres til standard behandlingsmaler i sykehusene, forklarer Gudmundsson.Fakta:

:KIKS står for KvalitetsInformasjon og Kostnadsstyring på Sykehus.

Et offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt (OFU) med ramme på 12 millioner kroner.

Partnere: Control Bridge, SND, RiT2000, Orkdal Sanitetsforenings sjukehus (OSS) og Fylkessjukehuset i Molde (FSM).

To IT-system tatt i bruk ved pilotsykehusene OSS og FSM:

PeriO fagsystem for anestesi og kirurgi

Carna styringssystem for drift og økonomikontroll beregnet på sykehusledere

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.