KOMMENTARER

Om vi kledde fjellet....

MILJØ: Til Norolf Henriksens spørsmål i i Teknisk Ukeblad nr. 0208 har vi følgende svar:

  • Vi er selvsagt enige i tallene for energieffektivitet som han omtaler.
  • Det er to hovedgrunner til at avvirkning av regnskog bør reduseres betydelig: For det første avvirkes regnskogen i stor grad for å gi plass til jordbruk og industri, og det er forholdsvis lite av avvirkningsvolumet som brukes til bioenergi, bygningsmaterialer eller andre produkter som kan (direkte eller indirekte) bidra til redusert klimagass-utslipp. Dette gjør at CO 2-utslippene til atmosfæren blir store ved avvirkning av regnskog. For det andre er biodiversiteten i uberørt regnskog uerstattelig, og er i tillegg hjem for flere urfolk.
  • Skog som ikke er verneverdig (av biodiversitetshensyn eller andre årsaker), brukes i dag i Norge som karbon-deponi. Som diskutert nærmere i tilsvaret vårt til Goksøyr i dette nummeret av TU, er utfordringen å finne optimal lengde på dette deponiet.
  • Vi mener, som tidligere påpekt, at skog (enten det er skog i Norge eller regnskog) bør benyttes på en slik måte at dens samfunnsøkonomiske verdi (dvs. samfunnsnytten i vid forstand) maksimeres.

Hanne K. Sjølie og Birger Solberg

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.