ENERGI

Oljevernberedskap styrkes

For å styrke statens beredskapsnivå overfor større tilfeller av akutt forurensning foreslo Statens forurensningstilsyn (SFT) i januar at de årlige bevilgningene til oljevern burde økes med 75 prosent.

I høringsrunden har SFT i hovedsak fått full støtte til dette forslaget. Men etter sterke lokale protester foreslår SFT overfor Miljøverndepartementet at depotene i Lødingen og Solund blir opprettholdt.

Støtte

I høringsuttalelsene fra rundt 50 instanser gis det full støtte til at beredskapsnivået langs kysten må styrkes og at også det forebyggende arbeidet må tillegges stor vekt. Forslaget om å utrede en sammenslåing av statens og offshore-operatørenes beredskapsorganisasjon får også gjennomgående tilslutning.

SFT tilrår at beredskapsnivået i Region 2 Nordsjøen, som blant annet omfatter inn- og utseiling av Fensfjorden, styrkes i forhold til sitt opprinnelige forslag. Dette foreslås gjennomført ved at depotet i Solund opprettholdes, og ved at depotet som i dag er lokalisert i Bergen, styrkes og flyttes nordover i Hjeltefjorden.

SFT opprettholder imidlertid sitt forslag om at Fedje-depotet legges ned og flyttes til Florø. Grunnen til dette er at responstiden nordover mot Stadthavet må forbedres i forhold til i dag.

Raskere innsats

For å imøtekomme kravene til responstid i beredskapsanalysen har SFT foreslått å plassere ytterligere utstyr flere steder langs norskekysten mellom de statlige depotene.

Slike plasseringer er foreslått i områdene Brevik-Arendal, Flekkefjord, Bømlo-Haugesund, Kristiansund, Vikna, Ytre Vesterålen, mellom Tromsø og Hammerfest, samt to steder mellom Hammerfest og Vadsø.

SFT sier seg enig med enkelte av høringsinstansene i at staten skal ha primæransvaret også for dette utstyret, både når det gjelder anskaffelse, vedlikehold og opplæring i bruken av det. SFT mener imidlertid at denne type beredskapsutstyr enkelt kan lagres på kommunale/interkommunale depoter uten at dette bør medføre særskilte ekstra kostnader for kommunene. SFT har allerede gode erfaringer med slike løsninger i forbindelse med beredskapen overfor skipsvrak i Indre Oslofjord, Florø og Narvik.

Les mer om: