ARKIVNYHETER

Oljelasting og transport fra islagte farvannI doktoravhandlingen sin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU ser Arnor Jensen (39) fra Tromsø nærmere på dette. Han oppsummerer erfaringer rundt leteboring og produksjon av olje fra nordlige farvann.

Erfaringene benyttes til å kaste lys over hvordan en sikker og effektiv transport og lasting av olje fra det østlige Barensthav kan foregå. Flere typer laste- og transportkonsepter vurderes og evalueres. Arbeidet konsentreres i stor grad om en undervannsløsning som skal gi minimalt samvirke mellom is og lastesystem. Spesielt tas det hensyn til de påkjenninger og problemer som dype skrugarder kan forårsake. Konseptene er vurdert både gjennom numeriske beregninger og modelltester i istanken i Hamburg.

Bakgrunnen for Jensens doktorgradsarbeid har vært norske oljeselskapers interesse for å delta i oljeutvinning i det østlige Barentshav (Nordvest-Russland). Arbeidet vil bidra til større sikkerhet rundt lasting og transport av oljeprodukter fra arktiske farvann.

Avhandlingen har tittelen «Evaluation of Concepts for Loading of Hydrocarbons in Ice-infested Waters / Evaluering av lastekonsepter for oljeprodukter i islagte farvann».

Arbeidet er utført ved Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU, med professor Sveinung Løset som hovedveileder og professor Ove Tobias Gudmestad som medveileder. Arbeidet er finansiert av Statoil, Norges forskningsråd, Navion, European Commission - Large Scale Facilities Program, og Barlindhaug Consult.

Arnor Jensen er sivilingeniør (1985) fra Bygningsingeniøravdelingen, Norges tekniske høgskole, og har disputert for graden dr.ing. Han er ansatt som teknisk direktør i Barlindhaug Consult.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.