Norsk olje og gass – investeringer

Oljeinvesteringene øker kraftig. Det gjør også faren for at kostnadene på norsk sokkel øker

– Det er avgjørende at næringen nå klarer å holde fast ved kostnadskuttene.

Norsk olje og gass-sjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen advarer mot å la kostnadene øke, når det nå er ventet at investeringene på norsk sokkel skal øke kratfig i år.
Norsk olje og gass-sjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen advarer mot å la kostnadene øke, når det nå er ventet at investeringene på norsk sokkel skal øke kratfig i år. (Foto: Kilian Munch, Norsk olje og gass)

– Det er avgjørende at næringen nå klarer å holde fast ved kostnadskuttene.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Oljeinvesteringene skal øke til 184,5 milliarder kroner i år, ifølge Norsk olje og gass. Og det er ventet bransjens investeringer på norsk sokkel vil holde seg høye i flere år.

Men med høye investeringer og høy aktivitet, følger også et større press på næringen.

– Det er avgjørende at næringen nå klarer å holde fast ved de kostnadskuttene vi har gjennomført, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til Teknisk Ukeblad.

– Må være bevisste

Norsk olje og gass la mandag formiddag frem nye prognoser for investeringer i oljebransjen de nærmeste årene, blant annet basert på innrapporterte tall fra oljeselskapene. Fra i fjor til i år anslår bransjeorganisasjonen en økning i investeringene på 25 milliarder kroner, som utgjør 16 prosent.

Og det er ventet at investeringene vil holde seg noenlunde høye frem til 2023.

– Hovedårsaken til at investeringene nå øker er at vi har klart å redusere kostnadene på norsk sokkel så mye som vi har. Prosjekter som tidligere ikke var lønnsomme, er nå blitt lønnsomme. Det er det avgjørende at vi klarer å holde fast ved, påpeker Schjøtt-Pedersen.

For det store spørsmålet nå er om bransjen klarer å fortsette å være nøktern også når aktiviteten øker.

– Vi må sammen være bevisste på at det nettopp er i tider hvor investeringer øker at det er mest press, og hvor faren for å la seg drive inn i kostnadsvekst er til stede. Og derfor er ambisjonene til en samlet næring at vi ikke bare skal klare å holde det vi har fått til, men at vi er nødt til å reduserer kostnadene ytterligere for å være konkurransedyktige, understreker han.

Norsk olje og gass-sjefen mener bevissthet er avgjørende for å klare å hindre en ny runde med kostnadsvekst på norsk sokkel.

– Vi må være veldig påpasselige så vi ikke slipper kostnadsfokuset, når vi nå ser at investeringene tar så seg så sterkt opp som de gjør.

Mer digitalisering og automatisering

Samtidig skal de fortsette å jobbe med å senke kostnadsnivået og øke konkurransekraften ytterligere.

Konkraft-samarbeidet, med Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund LO, Fellesforbundet og Industri Energi, jobber med å opprettholde norsk sokkels konkurranseevne, og har som mål å senke kostnadsnivået ytterligere 50 prosent. 

– Da snakker vi om helt andre måter å arbeide på. Digitalisering, automatisering, standardisering. Vi må dele på kunnskap og informasjon, sier Schjøtt-Pedersen. 

Han mener det er avgjørende i kampen om hvem som i fremtiden skal levere olje og gassen i verden. 

– I et langt perspektiv er det de landene som har lave utslipp og som har lave kostnader som vil være konkurransedyktige. 

Merker press på ingeniører

Den økte aktiviteten på norsk sokkel merkes allerede på enkelte områder. Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet begynner en rekke selskaper nå å merke at det er vanskelig å få tak i nok ingeniører igjen, spesielt innenfor enkelte fagfelt

Da oljekrisen traff var ingeniører blant de mest utsatte arbeidsgruppene, og arbeidsledigheten steg til værs. Mange fagfolk forlot bransjen og søkingen til oljefagene falt kraftig. Kurven er ikke gått helt tilbake til det nivået den startet på, men ledigheten for yrkesgruppen er nå mer enn halvert fra toppnivået. 

Schjøtt-Pedersen tror, som med kostnadspresset, at det også her er viktig å være bevisste.

– Og så må vi sørge for rekruttering. Vi har lenge påpekt at det er et tankekors at det har vært lavere rekruttering i perioden vi nå har vært gjennom. Det er viktig at vi forteller ungdommen at her er det spennende arbeidsplasser, med mye nye teknologi og digitalisering, sier han. 

– Avhengig av nye funn

Men selv om investeringene skal holde seg høye de nærmeste årene, så synker anslagene gradvis etter 2019. I 2023 er det ventet at investeringene har sunket til 141,5 milliarder kroner. 

– Oljevirksomheren har alltid hatt en sånn kurve, men nå øker investeringene og ser ut til å ligge stabilt i noen år. Så er vi avhengige av nye funn. Det er hele fundamentet vårt, påpeker Norsk olje og gass-sjefen. 

Under fremleggingen av rapporten trakk han frem flere hovedbudskap, deriblant viktigheten av nye letearealer og stabile rammevilkår for næringen. 

– Vi kan ikke ha en usikkerhet rundt rammebetingelsene vi har, da risikerer vi at planlagte investeringsbeslutninger blir utsatt eller avlyst, og investeringene kan falle drastisk. Det er et viktig signal, understreker Schjøtt-Pedersen.  

Ifølge rapporten til Norsk olje og gass vil 40 prosent av investeringene i prognosen (sett bort ifra leteinvesteringene) for 2023 komme fra prosjekter hvor det ennå ikke er tatt en investeringsbeslutning. 

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå