OLJE OG GASS

Oljefunn i Brasil kan gi store norske leveranser

Bilde: colourbox.com
Anders J. Steensen
18. nov. 2007 - 14:07

Funnet som nylig ble offentliggjort av det brasilianske statsoljeselskapet Petrobras er anslått til å innholde inn til 8 milliarder fat olje av lett kvalitet (API 28 0). Det er i alt boret syv brønner på varierende havdyp, fra 2000 til 3000 meter.

Det mest interessante ved leteboringen er at oljeforekomstene ble funnet i sandholdige lag som ligger på mellom 5000 og 7000 meter ned i havbunnen, under tykke lag med salt.

Dyr boring

Den første brønnen, BM - S - 11 var ekstremt dyr å bore. Boringen pågikk i mer enn et år og kostet rundt 1,3 milliarder kroner. De neste seks brønnene kostet rundt 320 millioner per stykk. omfanget av den nye oljeprovinsen er stort, 200 x 800 kilometer i utbredelse.

Prøver hittil viser at brønnene er ekstremt produktive.

Rettighetshavere i funnet er Petrobras med 65 prosent, British Gas 25 prosent og protugisiske Petro GA Galp Enenrgia med 10 prosent.

Saltstokker kompliserer

I følge letesjef i Statoil, Ole Martinsen er det ekstremt vanskelig å finne olje med seismikk under store saltstokker.

– Den eneste måten å fastslå at det finnes olje, er ved å bore. Både den mexicanske golfen og Barentshavet består av strukturer ikke ulik den Petrobras har prøveboret i, med saltstokker, og muligheter for å finne olje i lag under disse, sier han.Kan prosjekteres fra Norge

– Dersom disse feltene blir bygget ut regner vi med at det blir EPC-oppdrag, sier informasjonsdirektør Magnar Hjøllo i Vetco Gray. Som flere håper han at selskapet kommer på anbyderlisten.

Vetco Gray, da de var ABB, hadde tidligere store oppdrag for Petrobras på dypt vann i Campos Basin.

– Dersom vi skulle være så heldige å foppdraget vil en del av arbeidet bli ledet her fra Dusavika i Stavanger, mens montasje og annet sannsynligvis vil bli gjennomført ved verkstedene i Sao Paulo. Sammenkopling og uttesting kan bli tedet av norsk perosnell, sier Hjøllo.

Les mer om: