SAMFUNN

Oljeforskning øker

Økningen knytter seg i hovedsak til forskning i skjæringsfeltet mellom energi og miljø og forskningsbasert nyskaping/demonstrasjon.

De økte bevilgningene går i hovedsak til petroleumsforskningen, herunder langtidsvirkninger fra utslipp til sjø. Dette er en videreføring av stortingmelding 38 hvor regjeringen uttrykkelig ønsker å nå det de kaller den langsiktige utviklingsbanen som sikrer landet ekstra reserver på 2000 milliarder kroner fra petroleumsformuen på norsk sokkel.

Forskning på anvendelse av naturgass til energiformål, hydrogen og fornybare energikilder er også prioritert. Den økte forskningsinnsatsen knyttet til utvikling av renseteknologi for gasskraftverk videreføres med 50 mill. kroner - totalt 100 mill. kroner fordelt over budsjettene for 2002 og 2003.

- Realiseringen av verdiene innenfor energisektoren krever at vi evner å løse store og økende teknologiske og miljømessige utfordringer i tiden fremover. Vi står overfor en rekke sentrale utfordringer hvor økt forskningsinnsats er nødvendig. Jeg er derfor glad for at det i budsjettet for 2003 er funnet rom for å prioritere økte bevilgninger til forskning og utvikling innenfor energisektoren, og at en har kunnet videreføre den økte satsingen knyttet til utvikling av renseteknologi for gasskraftverk, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Det er også satt av 10,5 millioner kroner mer til produksjonsstøtte til vindkraft neste år. Det skyldes at store vindkraftparker som Smøla og Havøygavlen er kommet i produksjon.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.