KLIMA

Oljeflaket følger beregningene

Oljeflaket fra lekkasjen ved lastebøyen til Statfjord A fotografert av Kystverkets fly onsdag. Nå er det på vei nordover mot Snorre-plattformen.
Oljeflaket fra lekkasjen ved lastebøyen til Statfjord A fotografert av Kystverkets fly onsdag. Nå er det på vei nordover mot Snorre-plattformen.

At oljeflaket nå befinner seg nord for Snorre B er som StatoilHydro har fått beregnet.

Posisjonen i formiddag var rett nord for Snorre B, ca. 30 kilometer nord for Statfjord A, hvor oljeutslippet fant sted i går formiddag.

– Våre beregninger viser at oljen ikke vil nå kysten, sier Vegard Stokset.Fra nedsenkbar lastebøye

Det var onsdag den 12. desember kl. 09.17 at det ble oppdaget at det kom olje i sjøen under en lasteoperasjon fra Statfjord A til shuttletankeren Navion Britannia. Havet rundt skipet var svart av olje. Hvor lenge lekkasjen hadde vart, kunne ingen si, siden det først ble oppdaget etter at det ble lyst.

Selve lasteoperasjonen var via et UKOLS nedsenkbar lastebøye som trekkes inn i skroget. Dette er vanligvis en meget sikker lastemetode, siden den ikke påvirkes av vær og vind i særlig grad. Metoden er brukt på Statfjord siden 1986 og på Hibernia i Canada.

Store verdier tapt

Totalt gikk 3840 Sm 3 olje på havet, eller vel 24000 fat olje til en verdi av rundt 12 millioner kroner.

Tidligere har Shell fått en bot på 4 millioner kroner for et utslipp på 750 Sm 3 olje.

Hva StatoilHydro kan regne med i bøter, er uvisst.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.