ENERGI

Olje- og energidepartementet: Ikke godt nok grunnlag for konsesjonsbehandling av Northconnect

Endringer i kraftsystemene i Norge og Europa gjør at regjeringen verken kan si ja eller nei til kraftkabelen NorthConnect nå, sier energiminister Tina Bru (H).

Olje- og energiminister Tina Bru utsetter behandlingen av kraftkabelen Northconnect mellom Norge og Skottland. Bildet er fra byggingen av Fennoskan, en kraftkabel mellom Dannebo i Sverige og Rauma i Finland.
Olje- og energiminister Tina Bru utsetter behandlingen av kraftkabelen Northconnect mellom Norge og Skottland. Bildet er fra byggingen av Fennoskan, en kraftkabel mellom Dannebo i Sverige og Rauma i Finland. Bilde: Nexans

– Dette er verken et ja eller nei til konsesjonssøknaden, fordi vi ikke har tilstrekkelig grunnlag til å fatte en slik beslutning nå, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en pressemelding.

Først må det høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet av de to kablene som er under bygging, skriver departementet.

Kraftutveksling er bra

– Det norske og nordiske kraftsystemet gjennomgår nå store endringer, og endringene skjer raskt. I tiden fremover skal blant annet de to nye kablene til Tyskland og Storbritannia settes i drift. Olje- og energidepartementet har kommet til at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å kunne avgjøre konsesjonssøknadene fra NorthConnect slik energiloven krever, sier olje- og energiministeren.

Bru understreker at hun mener det er bra med kraftutveksling med landene rundt oss.

– Det bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. I dette bildet er NorthConnect et interessant prosjekt, skriver Bru.

– Lønnsomt

NorthConnect er en 1.400 megawatt likestrømskabel som er planlagt mellom Sima i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland. Kabelen vil eksportere norsk vannkraft til Storbritannia, der den kan erstatte mindre klimavennlige energikilder. Kabelen kan også sende britisk kraft til Norge.

En NVE-rapport viser at kabelen i snitt vil øke norske strømpriser med 1–3 øre per kilowattime, men samtidig være samfunnsøkonomisk lønnsom. Årsaken er at økt strømpris vil tilfalle norske kraftprodusenter, som i all hovedsak er eid av staten og norske kommuner og fylkeskommuner.

Mye tyder på at det er flertall mot kabelen på Stortinget. Både Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Rødt har uttalt seg negativt til prosjektet. Rødt har foreslått for Stortinget å stanse kabelen, samtidig som konsesjonssøknaden lå til behandling hos departementet.

Burde sagt nei

– Dette er helt useriøst av regjeringen, sier Rødts Bjørnar Moxnes. Han mener opposisjonen nå må samle seg og si klart nei til prosjektet.

Også Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen burde avslått søknaden først som sist.

– Jeg mener det kunne gitt trygghet og ro, sier han til NTB, og viser til at flertallet på Stortinget mest sannsynlig ville sagt nei til kabelen, dersom ikke koronakrisen hadde ført til at behandlingen av Rødts forslag blir utsatt.

Vedum mener det særlig nå som følge av koronakrisen er viktig å sikre fortsatt lave strømpriser i Norge, som er en fordel for norsk industri, så vel som husholdningene i en vanskelig tid.

– Klokt

Aps energipolitiske talsmann Espen Barth Eide mener det er klokt å vente på erfaringer med de to andre kablene før det tas en beslutning.

Han viser til at dette er i tråd med avtalen som partiet inngikk i 2018 med de daværende regjeringspartiene Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, samt MDG. Avtalen gjaldt tilslutningen til EUs energimarkedspolitikk og energibyrået ACER.

– Jeg vil samtidig minne om at dette var ett av kriteriene i avalen, et annet var at Energiloven må endres slik at kun Statnett kan eie og drifte utenlandsforbindelser. Jeg mener det nå vil være klokt å faktisk å gjennomføre denne lovendringen i Stortinget, sier han.

Les også