KLIMA

Økte utslipp på Svalbard

KULLKRAFT: Kullkraftverkene på Svalbard står for størsteparten av klimautslippene på øya. Klima- og forurensningsdirektoratet er bekymret for de økte utslippene, særlig av sot som kan føre til økt issmelting i arktiske strøk.
KULLKRAFT: Kullkraftverkene på Svalbard står for størsteparten av klimautslippene på øya. Klima- og forurensningsdirektoratet er bekymret for de økte utslippene, særlig av sot som kan føre til økt issmelting i arktiske strøk. Bilde: Veslemøy Nestvold

De siste ti årene har klimautslippene på Svalbard økt kraftig, ifølge Klima- og forurensningsdirektoratet.

Men utslippene vil øke enda kraftigere fram mot 2025 hvis ingenting gjøres, ifølge en ny rapport.

Det er kullkraftverkene på Svalbard og cruisetrafikken i området som står for størsteparten av utslippene, viser beregninger i rapporten.

Det er kullkraftverkene på Svalbard og cruisetrafikken i området som står for størsteparten av utslippene, viser beregninger i rapporten.OVERSIKT: Utslipp av en rekke klimagasser på Svalbard. Kilde: Nilu, Klif og Unis.

Ny rapport om Svalbard

Det kommer forslag om flere tiltak i rapporten, som er utarbeidet av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), NILU (Norsk institutt for luftforskning) og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Oppdraget er gitt av Miljøverndepartementet.

Ny teknologi ved kraftverkene i Longyearbyen og Barentsburg kan få ned utslippene, påpeker rapporten. Energisparing og pålegg om renere drivstoff i skipstrafikken kan også bidra, men rapporten ser ikke på kostnader og om tiltakene er mulig å gjennomføre.

– Vi har beregnet utslipp av klimagasser på Svalbard fra 2000 til 2007. Det viser at de største utslippene av klimagasser kommer fra kullbasert energiproduksjon og skipstransport, spesielt cruisetrafikken. Utslippene av metan stammer nesten utelukkende fra kullproduksjonen på Svalbard, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif, tidligere SFT), i en pressemelding.

Kraftig vekst mot 2025

Utslippene av CO2 på Svalbard har økt med 30 prosent fra 2000 til 2007, ifølge Klif. Utslippet av nitrogenoksider (NOx) har økt med over 50 prosent. Det slippes også ut metan (CH4), svoveldioksid (SO2) og sot.

Til sammen stod kullkraftverkene og skipstrafikken for 92 prosent av utslippene på Svalbard i 2007. Ifølge rapportens scenarioer for 2012 og 2025 vil utslippene bare øke.

Til sammen stod kullkraftverkene og skipstrafikken for 92 prosent av utslippene på Svalbard i 2007. Ifølge rapportens scenarioer for 2012 og 2025 vil utslippene bare øke.SVALBARD: Kart fra Polarinstituttet

Utslippene på Svalbard utgjorde en prosent av de samlede norske klimagassutslippene i 2007, som var på noe over 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Frykter for klimaet

Problemet med utslippene er at de kan ha stor klimaeffekt, påpeker Klimadirektoratet. Sotutslipp når som regel ikke fram til arktiske strøk, men lokale utslipp på Svalbard kan ha en direkte påvirkning som er uheldig.

– Forurensning så langt mot nord kan ha betydelige klima- og miljøeffekter, spesielt utslippene av sot. Dette påvirker klimaet både fordi det varmer opp atmosfæren og fordi det fører til økt avsmelting når det avsettes på snø og is, sier seniorrådgiver Vigdis Vestreng i Klima- og forurensningsdirektoratet, en av forfatterne bak rapporten.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.