KLIMA

Økte utslipp av metan

ØKER: Metan er en langt sterkere drivhusgass enn CO2. Målinger fra Svalbard viser at konsentrasjonen i atmosfæren øker.
ØKER: Metan er en langt sterkere drivhusgass enn CO2. Målinger fra Svalbard viser at konsentrasjonen i atmosfæren øker. Bilde: Colourbox
Stein Jarle Olsen
21. juni 2010 - 10:36

Målinger fra Zeppelinfjellet på Svalbard viser at konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren fortsatte å øke i 2008.

Det er Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Norsk institutt for luftforskning (NILU) som overvåker 23 ulike klimagasser og ozonreduserende stoffer på Svalbard. Målingene for CO2 foretas av Stockholms universitet, og de er ennå ikke klare.

Sterk klimagass

Metan (CH4) har over 20 ganger så høy effekt på global oppvarming som CO2. Konsentrasjonen målt på Zeppelinobservatoriet var i 2008 på drøyt 1880 deler per milliard (ppb). Det var 0,34 prosent høyere enn året før.

– Det er avgjørende å få mer kunnskap om kildene til den økte konsentrasjonen av metan. Det er viktig å finne ut om dette kommer fra kilder vi kan sette inn direkte tiltak overfor, eller om økt konsentrasjon av metan skyldes klimaendringene. Dersom årsaken er frigjøring av metan fra tinende permafrost og fra arktisk havbunn, er det alarmerende. Det vil kunne gi klimaendringene en selvforsterkende effekt, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet, til Klif.no.

Færre KFK-gasser

Målingene viser imidlertid positive tendenser for en del av de andre klimagassene. Konsentrasjonen av klorfluorkarboner (KFK) har begynt å falle, som følge av at verdenssamfunnet har redusert bruken av disse gassene.

Erstatningen, hydroklorfluorkarboner (HKFK), bryter ikke ned ozonlaget like raskt, men er også å regne som klimagasser.

– Hydrofluorkarboner er også klimagasser som benyttes for å erstatte ozonnedbrytende stoffer. Disse gassene bidrar lite til den globale oppvarmingen i dag, men konsentrasjonen av dem i atmosfæren øker meget hurtig. De er mer enn fordoblet siden 2001, sier seniorforsker Cathrine Lund Myhre ved NILU, som er prosjektleder for overvåkningen på Svalbard.

Satellitt

Nå vil man ha bedre satellittmålinger for å kartlegge kildene til metanutslippene.

– Vi ønsker å kombinere de bakkebaserte målingene med satellittmålinger. Det vil gi oss nyttig informasjon om hvor utslippene av metan stammer fra. Dette er vanskelig, fordi det foreløpig ikke finnes gode nok satellittmålinger av metan i denne regionen, sier Lund Myhre.

Metan stod i 2008 for rundt åtte prosent av norske klimagasser.

Les også: Økte utslipp på Svalbard

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.