PRODUKTNYHETER

Økt sikkerhet

De er blitt testet og godkjent i overensstemmelse med gjeldende standarder og regler. Kompakt design sies å spare plass og kostnader.

En mutingfunksjon (komplett eller delvis), er integrert.

Overvåking av mutinglamper iht. ESPE-standard 61496-1/-2 er på plass. Noen versjoner i produktprogrammet har også et integrert interface til bussystemet SafetyBUS p.

Fordelene er høy funksjonalitet og hurtig, enkel installasjon. Optiske komponenter brukes for å sikre kritiske soner og risiko-områder hver gang en produksjonsprosess krever en aktiv tilgang.

Med tilbygging av spesielle sikkerhetskomponenter vil Pilz levere en komplett løsning: PNOZ sikkerhetsreleer, PSS programmerbar sikkerhets PLC og bussystemet SafetyBUS p.

Les mer om: