Økt pumpeprogram

Pumpene er av samme moderne konstruksjon som deres eksisterende pumper og sies å passe godt sammen med Danfoss' proporsjonalventiler PVG.

De nye pumpene hevdes å egne seg spesielt til maritimt og mobilt bruk med krav til store oljemengder. Karakteristikk: Små innbygningsmål, lavt støynivå, få bevegelige deler, gode reguleringsegenskaper, høy driftssikkerhet.

Danfoss sier at de nå har et komplett program variable pumper fra 25 til 147 kubikkcentimeter.