Økt omsetning men underskudd

Restrukturering i Goodtech er forventet å gi store innsparinger på sikt

Økt omsetning men underskudd
Arve Teie, fungerende konsernsjef hos Goodtech, melder at omfattende omstruktureringer går mot slutten. Bilde: Arkiv

Goodtech avsluttet fjerde kvartal i 2014 med en omsetning på 676,9 millioner kroner, opp fra 615 millioner for samme periode året før. Resultatet endte på minus 16.9 millioner mot 3.7 millioner i overskudd i 2013.

Omstrukturering mot slutten

Dette skyldes delvis omstruktureringer i selskapet, som er belastet regnskapet med 12.8 millioner kroner.

I en foreløpig årsrapport skriver Goodtech at restruktureringen av selskapet er i sluttfasen. Det er beregnet å gi årlige besparelser på 40 millioner kroner, som skal få full effekt fra annet kvartal i 2015.

Forbereder salg

Arbeid med salg av Goodtech Products AS, Goodtech Environment AS, Goodtech Environment AB og Goodtech Solutions Manufacturing AB fortsetter. Målet er at dette skal være gjennomført før sommerferien.

Projects & Services i Norge og Solutions vil etter avsluttet prosess med salg av virksomheter utenfor den strategiske kjerne, bli rettet inn mot automatiserings- og produksjonsteknologi.

Ordrereserven er opprettholdt på et høyt nivå. Prospektmengden er god.

Les om: Signal- og telekontrakt til Goodtech