ARKIVNYHETER

Økt eksport i august

STERK VEKST: Virksomheten i Syd-Varanger Gruve sørger for at Finnmark har landets sterkeste eksportvekst med 117 prosent hittil i år.
STERK VEKST: Virksomheten i Syd-Varanger Gruve sørger for at Finnmark har landets sterkeste eksportvekst med 117 prosent hittil i år. Bilde: CAMILLA AADLAND
Anders J. Steensen
16. sep. 2010 - 08:58

Sammenlignet med august i fjor er det framgang i nesten alle varegrupper i eksportstatistikken, men dette må sees i lys av at august i fjor var en svak eksportmåned. Det er sterke signaler på at virkningene av finanskrisen er i ferd med å avta.Mindre papir

Tallene fra Statistisk sentralbyrå, SSB, viser at papir og metallvarer har en nedgang i eksportverdien, mens det er sterk oppgang i verdien av metaller, fra 3 til 3,7 milliarder kroner.

For maskingruppen er det nedgang i eksporten av spesialmaskiner til skip og plattformer og generelle industrimaskiner, men de andre delene av maskingruppen øker mer slik at eksporten av maskin er høyere enn i fjor. Hittil i år er det fortsatt nedgang i maskineksporten. For øvrige varegrupper er det kraftig vekst i eksporten sammenlignet med fjoråret.Nedgang til Kina og Korea

Eksporten til fastlandsbedriftene har ni store eksportmarkeder, og hittil i år er det vekst i alle med unntak av Danmark, Kina og Korea.

Etter flere år med vekst i eksporten til Kina og Korea er det i år nedgang på grunn av lavere skipsbyggingsaktivitet i de to landene, og dermed lavere vekst i eksporten av skipsutstyr. Eksporten til andre land i Asia følger ikke mønsteret til Kina og Korea, men fortsetter å øke, og det er sterk vekst i eksporten til Japan (+17 prosent), Singapore (+28 prosent), Malaysia (+27 prosent) og Taiwan (+109 prosent) i år.Vekst til USA

Med unntak av Danmark er det nå vekst i eksporten til de store eksportmarkedene i Europa. I tillegg er det sterk framgang i eksporten til USA med en vekst hittil i år på 41 prosent, og USA kniver med Sverige om å være vårt største eksportmarked i 2010.

Hittil i å er det eksport for 22,5 milliarder kroner til USA, Sverige ligger på 22.8 milliarder kroner, mens til Tyskland som er vår tredje største handelspartner er eksporten på 18,6 milliarder kroner.Store forskjeller regionalt

Det er fortsatt store forskjeller i eksportutviklingen mellom regionene. I Finnmark fortsetter den kraftige veksten i eksporten, drevet av gruvevirksomheten i Kirkenes. Det er også sterk framgang i eksporten fra bedriftene på Vestlandet, Vestfold, Telemark, Oslo og Tromsø.

I Nordland, Østfold og Buskerud er eksportinntektene hittil i år lavere enn på samme tid i fjor. For august er det Telemark som har sterkest vekst (71 prosent) sammen med eksportvinner Finnmark (117 prosent) sammenlignet med fjoråret.

Les mer om: