ENERGI

Øker klimatrøkk

Leif Haaland
17. jan. 2002 - 10:13

Den norske regjering vil legge frem en melding før påske. Der skal etablering av et tidlig kvotesystem stå sentralt. Dagens CO2-avgift faller bort når det innføres kvoteforpliktelser.

Hensikten med klimakvoter er å begrense utslippene. Siden virksomhetene selv velger hvordan de skal overholde de rammene myndighetene fastsetter, kan de søke etter de billigste løsningene. Dersom markedet for kvoter fungerer, vil utslippene først bli kuttet der det koster minst. Dermed skal effekten av investeringene bli størst. Kvoteprisen ligger i mange utredninger på omkring 125 kroner pr tonn CO2-ekvivalenter.

- For å ivareta konkurranseevnen for viktige deler av norsk industri, må det være frivillig å påta seg kvoteplikt før 2008, sier NHOs fagsjef Geir Høibye. Han viser til at EUs direktivforslag omfatter alle klimagasser og sektorer, men oppstarten i 2005 er begrenset til CO2-utslipp fra 4000 - 5000 tusen bedrifter. Tildelingen blir basert på historiske utslipp.

- Verdensbanken utvikler nå prosjekter for reduksjon av klimagassutslipp i utviklingsland og industriland, særlig i øst-Europa. Banken har opprettet et eget fond for slike prosjekter, sier Ken Newcombe, leder for fondet. Norge er medlem sammen med Sverige, Finland, Nederland, Canada og Japan. Fra Norge deltar Statoil og Norsk Hydro.