OLJE OG GASS

Øker CO2-utslippene med 1,5 mill tonn

Mona Strande
21. jan. 2008 - 18:29

I utgangspunktet mente StatoilHydro de ville trenge en oppstartsperiode på seks til ti måneder for Snøhvit, men de mange problemene som har rammet anlegget de siste månedene gjør at selskapet i dag har søkt Statens forurensningstilsyn (SFT) om forlengelse.

Full kapasitet i 2009

En innviklet lekkasje i kjøleanlegget, svært begrenset kapasitetsutnyttelse i anlegget og det som kan se ut til å bli et behov for modifikasjoner på LNG-anlegget gjør at StatoilHydro ikke lenger ser det som mulig å nå full utnyttelse i løpet av ti måneder.

De er ikke mer konkrete på når de vil nå full kapasitet enn å si at det vil skje "i løpet av 2009".

Allerede har den reduserte kapasitetsutnyttelsen ført til at StatoilHydro har måttet brenne mer naturgass fra fakkelen enn forventet. Med utvidet oppstartsperiode blir utslippene enda større, siden det i tillegg medfører flere opp- og nedkjøringer av anlegget.

Vil kompensere med CO 2-kvoter

StatoilHydro anslår at det i oppstartsperioden kan bli snakk om ekstraordinære utslipp på opptil 1,5 millioner tonn CO 2 og 2200 tonn sot fra fakling. I tillegg blir det økte NO x-, CH 4-, VOC- og PAH-utslipp.

– StatoilHydro arbeider for å redusere miljøkonsekvensene som følger av oppstartsperioden på Melkøya og tar utfordringene knyttet til økte utslipp svært alvorlig. Vi har nå redegjort for våre planer for oppstartsperioden og søkt om tillatelse for kvotepliktige utslipp for de økte ekstraordinære CO2-utslippene, sier Øystein Michelsen i en pressemelding. Han leder Drift Nord i StatoilHydro.

Selskapet vil kjøpe utslippskvoter for CO 2-utslippene, og understreker at det ikke er påvist målbare endringer i luft- og vannkvalitet i Hammerfest etter tidligere fakling.

– Helt uholdbart

Det holder imidlertid ikke for å roe ned lederen i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken:

– Det er helt uholdbart at StatoilHydro nok en gang søker om en enorm utslippsøkning fra fakling. Dette svekker selskapets allerede tynnslitte troverdighet som seriøs aktør i klimasammenheng, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund i en pressemelding.

Han sier at avviket fra StatoilHydros utslippsberegninger for CO 2 er nesten 10.000 prosent fra første utslippssøknad, og en økning på 650 prosent i forhold til den utvidete tillatelsen fra 2007. Han forventer at SFT setter foten ned.

– Klimagassutslipp på 1.500.000 tonn er like mye utslipp som fra 600.000 privatbiler i året. SFT må kreve at StatoilHydro innfører et komplett CO 2-rensingssystem på Snøhvit for å kompensere for sine utslipp fra fakling, sier Haltbrekken.