BYGG

Øker avskrivningssatsene

Joachim Seehusen
7. okt. 2008 - 15:37

Regjeringen foreslår å skille ut faste tekniske installasjoner i næringsbygg som en egen saldogruppe for separat avskrivning, med en avskrivningssats på 10i prosent.

Det blir dermed mer lønnsomt å investere i nye og mer energieffektive løsninger ved utskifting av faste tekniske installasjoner.

Investeringer i maskiner og utstyr til industrien blir imidlertid ikke endret. Der operers det med andre regler og satser.

Les: Skuffer industrien

Gjennombrudd

Tekniske installasjoner i bygg behandles annerledes.

– Dette har vært en fanesak for Norsk Teknologi i flere år og representerer et viktig gjennombrudd for blant annet energieffektivisering i bygg. Endringen vil medføre betydelige investeringer i nye og bedre tekniske installasjoner som for eksempel varme- og ventilasjonsanlegg og elektriske anlegg. Dette vil realisere en rekke samfunnsøkonomiske og miljømessige gevinster, sier adm. direktør Jostein Skree i Norsk Teknologi.

Skilles ut

Faste tekniske installasjoner i næringsbygg avskrives i dag sammen med bygget, og med en sats på to prosent for forretningsbygg og fire prosent for øvrige næringsbygg.

Eksempler på slike installasjoner er varmeanlegg, kjøle- og fryseanlegg, elektrisk anlegg, sanitæranlegg, heisanlegg og andre tekniske installasjoner som er en integrert del av bygningen og som tjener bygningens brukelighet som bygning.

Dagens avskrivningsregler for bygg gir sterke insentiver til å investere i gamme teknologi ved utskifting av faste tekniske installasjoner i bygg i stedet for i mer energieffektive løsninger.

Feil signal

Det skyldes at reinvesteringer i tekniske installasjoner som ikke innebærer en standardhevning, altså gammel teknologi, kan utgiftsføres direkte, mens energieffektive løsninger, som ofte innebærer standardhevning, vil måtte aktiveres og avskrives med to eller fire prosent.

Energiriktig

– Forslaget vil fremme økt energieffektivisering i bygg med et innsparingspotensial på minimum 14 TWh, som med dagens pris tilsvarer ca 11 milliarder kroner. Andre gevinster er bedre inneklima og arbeidsmiljø, samt økt produktivitet. Infrastruktur for IT, tele og elektro vil bli oppdatert samtidig som brann- og elsikkerheten vil bli forbedret, sier Jostein Skree.

Også NiITO er fornøyd med de nye reglene.

– Det er svært gledelig at regjeringen nå foreslår å skille ut faste tekniske installasjoner i næringsbygg og øke avskrivingssatsen til 10 prosent, sier NITOs president Marit Stykket.

Les osgså: Skuffer industrien

Les mer om: