ENERGI

Økende oppslutning om vindkraft på land

Etter flere år med fallende oppslutning, øker igjen støtten til vindkraft på land. Eksperter peker på kraftprisene.

Et flertall i befolkningen ønsker mer vindkraft på land.
Et flertall i befolkningen ønsker mer vindkraft på land. Foto: Fred. Olsen Renewables
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

For første gang på fire år, øker oppslutningen om vindkraft på land. Det viser nye data fra Cicero Senter for klimaforskning. Der bare 33 prosent av befolkningen støttet utbygging av mer vindkraft på land i 2021, viser tallene nå at 39 prosent støtter utbygging av vindkraft.

– Det er en signifikant endring i opinionen, sier forsker Marianne Aasen ved Cicero.

Flere for vindkraft enn imot

TU har fått tilgang til de nye dataene fra Cicero. Flere er nå positiv til å bygge ut vindkraft enn negative. 39 prosent av befolkningen sier seg enig i påstanden om at «Norge bør øke vindkraftproduksjonen på land.» 34 prosent er uenig.

Andelen som er svært kritisk til vindkraft synker. I 2021 var 24 prosent av befolkningen helt uenig i påstanden om at «Norge bør bygge mer vindkraft på land». I dag er denne andelen falt til 20 prosent.

– Vi ser for første gang på flere år en økende oppslutning om vindkraft, samtidig som andelen som er imot er fallende, sier Aasen.

Oppslutningen om vindkraft øker. Foto: Ill. Cicero

I alle aldersgrupper, utenom 45-59, er det nå flere som støtter økt vindkraft på land enn de som ikke gjør det ifølge Cicero.

Vi er selvsagt glade for den økte oppslutningen om landvind, sier direktør Øistein Galaaen i Norwea.

Spørsmålene om vindkraft er gått ut som del av Ciceros årlige klimaundersøkelse som er finansiert av Norges forskningsråd.  Datainnsamlingene ble gjennomført som nettbaserte spørreundersøkelser av Kantar TNS på våren alle år, og rettet til et utvalg av den norske befolkningen over 18 år.

Norwea: – Glad for støtte

– Det er ingen vei utenom landvind hvis vi skal nå klimamålene våre og sikre rimelig kraft til industri og husholdninger, sier Galaaen i Norwea.

– Derfor trenger vi også støtte i befolkningen. Omfattende konsesjonsreformer gjennomføres for å sikre lokal forankring og redusert miljøavtrykk, så folk vil merke reelle forskjeller når neste generasjon landvind bygges, sier han.

Så seint som i 2018 støttet hele 65 prosent av befolkningen utbygging av mer vindkraft på land. Så kom tilbakeslaget: De store protestene mot 14 vindturbiner på Frøya fikk oppmerksomhet over hele landet. Deretter fulgte protestene på Haramsøya.

Den negative presseomtalen ga trolig dalende oppslutning om vindkraft, ifølge Cicero.

Marianne Aasen i Cicero. Foto: Astrid Arnslett/Cicero

– Det er nærliggende å tro at medieoppmerksomheten om vindkraft, blant annet Fosenutbyggingen og Nasjonal ramme for vindkraftutbygging, førte til mer skepsis i opinionen, sier Aasen i Cicero.

– Framover blir det viktig at vi får debatt der tiltak og virkemidler sees mer i sammenheng. Hva har vi av alternative tiltak for å nå utslippsmålene? Skal noe ut av likningen, må annet inn, sier Aasen.

Bred støtte til havvind  

Ifølge Cicero-undersøkelsen er støtten til vindkraft spesielt høy blant unge. Blant dem under 30 år, er 40 prosent positive til mer vindkraft på land, mens 27 prosent er negative.

Dataene til Cicero viser også en stor oppslutning om havvind.

Hele 61 prosent av befolkningen ønsker «økt vindkraftproduksjon til havs.» Andelen usikre, eller ambivalente har vært stabil over tid, og ligger på rundt en fjerdedel av befolkningen.

Les også

Nestleder i Norges Naturvernforbund, Pernille Bonnevie Hansen, sier hun har forståelse for at folk nå ønsker mer vindkraft.

– Det er ikke rart at mange ønsker mer kraft i en situasjon med høye strømpriser. Det vi er bekymret for, og ser, er at det er press på å bygge ut både vindkraft og vannkraft i sårbar natur. Vi må ikke sette klimakrisen og naturkrisen opp mot hverandre. Det er den samme krisen som å løses, sier hun.

– Det er behov for noe mer strøm for å løse klimakrisen. Men det viktige er at vi først og fremst må spare energi og bruke energien mer effektivt, sier hun.

Krafteksport har tydelig negativ virkning på oppslutningen om vindkraft. Påstanden «Vi bør bygge vindkraft i Norge for å øke krafteksporten til Europa,» får liten oppslutning. I alle aldersgrupper er støtten til vindkraft langt lavere dersom den utelukkende skal brukes til eksport.

– Vi opplever en økende forståelse for behovet for mer kraft og for at landvind er et billig alternativ som kan bidra raskt. Noe av motstanden har nok også vært drevet frem av at svært mye vindkraft har blitt bygget ut på kort tid – og denne utbyggingsfasen går nå mot slutten, sier Galaaen i Norwea.

Les også

Les mer om: