ARBEIDSLIV

-Offshoresikkerhet i fare!

– Vi har sett en trend jeg uten blygsel vil si vi ikke liker. Det må selskapene, organisasjonene og alle involverte ta alvorlig, sa Sandal. Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om sikkerhet som vil bli lagt frem til høsten.

Under nær hele første dag av konferansen gikk en trend igjen: De fleste la seg flate og innrømmet at sikkerhetsarbeidet har vær undervurdert.

Hovedtemaet for konferansen er formulert som et spørsmål: Er sikkerheten på norsk sokkel i fare?

-Det er et idiotisk spørsmål. Selvfølgelig er sikkerheten i fare, det er jo derfor vi jobber med den, tordnet Leif Sande fra NOPEF i sitt innlegg til de drøyt 60 deltakere fra olje- og gassektoren. Sande viste til en dramatisk økning i antallet ulykker og nestenulykker i perioden 1996-2000 og sa at både myndighetene og hele bransjen hadde lullet seg inn i en tro om at alt var bra.

Sande pekte på at nullfilosofien kan virke mot sin hensikt. – Ingen kan gå rundt og si at målet er en dødsulykke i år. Målet må være null. Samtidig vet vi at det er bortimot umulig å fjerne alle ulykker.

Også fra OLF kom det klare signaler om at det er behov for å arbeide mer mer sikkerheten offshore. Carsten Bowitz fra Oljeindustriens Landsforening viste til et prosjekt foreningen arbeider med som viste at manglende standarder er et problem for leverandører som har forskjellige kunder og stadig besøker nye installasjoner.

– Noe så enkelt som å innføre felles nødnummer på installasjonene har vist seg å være langt mer komplekst enn vi trodde. Alarmsignaler varierer også, det samme gjør rutinene for helikoptertransport, sa Bowitz.

OLF-representanten viste til kritikk fra både arbeidstakerorganisasjoner, Oljedirektoratet og forskermiljøer om at utviklingen går i gal retning, og på vegne av organisasjonen la han seg ganske flat: Arbeidsgiversiden erkjenner at industrien trenger å bli bedre innen HMS, stod det på lysarket han viste frem.

Bildet ble ikke bedre da Magne Tørhaug fra Det norske Veritas la frem sine tall. Den såkalte FAR-verdien, som uttrykker dødsfall per 100 millioner arbeidstimer ligger mellom 3 og 4 på norske offshoreinstallasjoner.

– Men risikoen er bare tilsynelatende gått ned, hevdet Tørhaug. Fraværet av de virkelig store ulykkene har gitt penere tall, men risikoen er der likevel. Han sammenlignet sikkerhetsnivået til norsk offshoreindustri med britisk petrokjemisk industri på 70-tallet.

– Radikale tiltak er nødvendig, vi må fokusere holdninger og verdiskapning, det er mitt hovedbudskap. Tørhaug mente at det ikke var noen motsetning mellom øye krav til avkastning og lønnsomhet og god sikkerhet fordi en forutsenting for god sikkerhet er en veldrevet og lønnsom organisasjon.

HMS-direktør Stig Jarle Bergseth i Statoil fulgte opp og hevdet at HMS-arbeidet har en egenverdi og at det også er viktig for bransjens omdømme utad. Hans hovedbudskap var at en nødvendig forutsetning for vellykket sikkerhetsarbeid er at ledelsen tror på det og godt detaljarbeid.

– Hvis konsernsjefen og førstelinjeledelsen ikke tror på det, er det helt nytteløst. Djevelen bor først og fremst i detaljene. Hvis vi ikke klarer å håndtere sikkerhet i det små tviler jeg på om vi kan takle de store utfordringene.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.