SAMFUNN

OECD anbefaler ytterligere privatisering

Hvert år gir økonomene i Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling (OECD) uttrykk for sitt syn på norsk økonomi gjennom en rapport.

I år mener de at staten bør eie enda mindre enn 51 prosent av Telenor når selskapet blir børsnotert. De begrunner dette løst med at situasjonen er slik ellers i Europa, og hevder at det er slik folk vil ha det. OECDs økonomer anbefaler også eierne å dele Telenor inn i tre selskaper: Mobil, fastnett og Internett.

Energiverk bør ikke eies av kommuner eller staten, mener OECD. Selskane blir mer effektive med private eiere og profesjonelle styrer, tror de.

Også oljesektoren bør åpnes for mer konkurranse, spesielt innen letevirksomheten.

Les mer om: