NETTARKIV

Odd Brovold 60 årOdd Brovold fyller 60 år 18, oktober 2002.Vi blir eldre etter hvert, også Odd. Jeg husker godt at Odd fylte 50 og det innslaget av festlighet vi hadde i styret for kommunegruppa i Oslo i den anledning. For det er for NITO i Oslo kommune Odd har gjort den store jobben. Han er en kar du nesten ikke legger merke til før du leser hans eksellente referater og protokoller. Han har faktisk "alltid" vært sekretær for det politiske organ i NITO som, under vekslende navn, har hatt ansvaret for medlemmene ansatt i Oslo kommune . "Alltid" betyr i denne sammenhengen omtrent 30 år!Ved siden av jobben i Oslo havnevesen og sitt sekretærverv i NITO er det bøker og historie som opptar Odd. Hvis du vil vite noe om Oslo bys historie, så er det bare å slå seg ned ved siden av Odd og komme med noen forsiktige spørsmål om steder i byen eller ting som har skjedd i nær eller fjern historie. Da har du en lang og interessant historietime foran deg.Odd er også en ekte "ølhund" av rasen Ringnes.Gratulerer med dagen Odd!

Kai - på vegne av alle kjente i NITO

Les mer om: