NETTARKIV

OD avviser Bellonas anmeldelse

I sommer har Oljedirekoratet, OD, skutt seismikk i områder utenfor Lofoten og Vesterålen, i de såkalt Nordland Vii og Troms II områdene. Undersøkelsene er gjort på bakrunn av vedtak i Stortinget, Stortingsmelding 8 (2005 - 2005) (Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten – forvaltningsplanen). Vedtaket innebærer en kartlegging av ressursene i havbunnen i områdene med seismikk, pluss kartlegging av sjøfuglbestandene og det marine livet.

Bellona anmeldte OD for brudd på forurensingsloven fordi de foretok seismiske undersøkelser innenfor områder de mente er beskyttet og stengt for petroleumsvirksomhet. Samt at seismiske undersøkelser medfører uønsket støy som kan skremme fisk og yngel. Konstituert oljedirerktør Bente Nyland avviser at OD har brutt forurensingsloven da den ikke omfatter seismiske undersøkelser.Liten marin aktivitet

– Det geologiske datagrunnlaget for områdene utenfor Lofoten og Vesterålen er for dårlig. Stortingsvedtaket innebar derfor at vi skulle gjennomføre seismiske undersøkelser innen inneværende stortingsperiode, forteller Jørgen Bratting som leder ODs kontor i Harstad. Det var de som stod for innsamlingen av dataene i sommer.

– Vi undersøkte med Havforskningsinstituttet om hvilket tidspunkt på året det var minst marin aktivitet i det aktuelle leteområdet. I tillegg forhandlet vi med firskeriorganisasjonen for å finne ut når det ikke var fiske i området. Også alle bruk som stod vannet ble kartlagt slik at undersøkelsen ikke kom i konflikt med pågående fiskerier, sier Bratting. Han legger til at det er ikke påvist skader på fisk i forbindelse med seismiske undersøkelser på sokkelen.Lite eller ingen skade

En rapport utarbeidet av Havforskningsinstituttet og Det norske Veritas, DNV, for Oljeindustriens Landsforening, OLF, viser til at det ikke kan påvises skadelige effekter av seismiske undersøkelser på fiskearter i norske farvann. Forskningsresultatene kan påvise økt skade på enkeltfisk innefor en radius på fem meter fra luftkanonen. Men de kan ikke påvise økt dødelig på enkeltindivider totalt i områder hvor det har vært seismisk aktivitet.

Rapporten er gjort på bais av forskning knyttet til seismisk aktivitet i flere land, blant annet Norge, Skotland og New Zealand.Mareano mangler penger

– Midt på sommeren er det beste tiden for seismiske underskelser. Da er det lite fiske og lite ngel i havområdetne utenfor Lofoten og Vesterålen. Vi hadde ingen konforontasjner med firksere overhode i den perioden vi var ute, sier Bratting. Han legger til at regjeringen ikke har bevilget nok penger til Havforksningsinstituttet for å gjennomføre Mereano-prosjektet som går på å kartelegge de marine ressursene i området. – Å fullføre Mareano er viktig for å forstå sårbarheten i området, sier han.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.