DOKTORGRADER

Nyvinninger innen kvanteoptikk

Avhandlingen behandler teoretisk kvantefysikk innen utvalgte emner i moderne kvanteoptikk. Dette er i dag et aktivt forskningsområde, dels fordi mange systemer kan realiseres i laboratoriet. Rekdals forskningsarbeid er grunnforskning som har bidratt til å utvide forståelsen av utvalgte emner innen dette feltet.

Avhandlingen inneholder fem publikasjoner. En del av avhandlingen dreier seg om beskrivelsen av såkalte parametriske forsterkere innenfor rammen av en to-mode beskrivelse med spesiell fokus på ikke-klassiske fenomen som "squeezing". Eksakte analytiske uttrykk for tidsutviklingen for systemet er funnet.

Den vesentligste delen av avhandlingen omhandler ulike aspekter av det såkalte mikromasersystemet. En eksakt behandling av fasestrukturen til mikromaseren er gjennomført. Innvirkningen av støy på fasestrukturen og noen observerbare størrelser er også studert. Til slutt inngår en studie av interferens (overlagring) av makroskopiske kvantetilstander, såkalte "Schrødinger katt"-tilstander.

Avhandlingen har tittelen Some Non-Pertubative Results in Modern Quantum Optics (Noen ikke-perturbative resultat i moderne kvanteoptikk). Den er utført ved Institutt for fysikk, NTNU, med professor Bo-Sture Skagerstam som veileder. Arbeidet er utført med støtte fra Norges forskningsråd og Institutt for fysikk, NTNU.

Les mer om: