Nyttårsaften importerte Norge store mengder vindkraft

Norge hadde nyttårsaften noen av de høyeste kraftprisene i Europa. Importert vindkraft fra Tyskland holder prisen nede, sier Statnett.

Nyttårsaften importerte Norge store mengder vindkraft
Kartet viser hvordan Norge importerte kraft (blå piler) fra samtlige naboland fredag 31. desember. Ifølge Statnett har Norge vært nettoimportør hele uken. Ill: Statnett.

Frisk vind i Europa har sendt de tyske kraftprisene til bunns. Den 30. og den 31. desember ble elektrisiteten i Tyskland solgt til langt under halve prisen av i Norge.