Nytt trusselbilde

De nye truslene er sammenbrudd innen IT og el, sykdomsepidemier og miljøkatastrofer, organisert kriminalitet, terrorangrep, flystyrt og skipskatastrofer. Også orkaner og isvintre tas med på listen. (lh)