ARBEIDSLIV

Nytt trusselbilde

De nye truslene er sammenbrudd innen IT og el, sykdomsepidemier og miljøkatastrofer, organisert kriminalitet, terrorangrep, flystyrt og skipskatastrofer. Også orkaner og isvintre tas med på listen. (lh)

Les mer om: