ARBEIDSLIV

Nytt studium for sivilingeniører

Studiet er 2-årig og åpent for høgskoleingeniører fra alle linjer. Høgskolen utdanner fra før sivilingeniører i IKT.

Sentralt i studiet står bedriftsøkonomi, verdikjedestyring samt bruk av IKT som beslutningsverktøy. Bruk av gjesteforelesere fra næringslivet, utplassering i bedrifter og prosjektarbeider/hovedoppgaver tilknyttet de samme bedriftene, gir studentene særskilt kompetanse innen ledelse/prosjektstyring. 30 studieplasser er avsatt til INDØK-studiet.

Thor Søndenaa

Les mer om: